Uručenjem nagrada za najbolje radove završena Međunarodna naučna konferencija CSA
Uručenjem nagrada za najbolje radove završena Međunarodna naučna konferencija CSA

Image

FOTO

Godišnja naučna konferencija Crnogorske sportske akademije pod nazivom "Sport, fizičko vaspitanje, fizička aktivnost i zdravlje: savremene perspektive". Ugostila je 127 autora i koautora sa ukupno 60 prijavljenih radova. Inače učesnici su iz 26 zemalja sa četiri kontinenta.

FIEP je održao svoj 16-ti kongres u okviru programa konferencije CSA i na taj način doprinio podizanju kvaliteta iste.

Jedan od ključnih ciljeva Crnogorske sportske akademije je promocija mladih istraživača i žena istraživača i afirmacija podsticaja najsavremenijim istraživanjima. Predsjednik konferencije prof. dr Duško Bjelica je nagradu za mlade istraživače uručio Barbari Gilić sa Kineziološkog Fakulteta, Univerziteta u Splitu. Nagradu za najbolji rad u konkurenciji žena istraživača je dobila Dana Masarykova sa Pedagoškog fakulteta, Univerziteta u Trnavi. 

Dodjelom nagrada okončan je rad konferencije CSA a sažetci svih prezentovanih i prihvaćenih radova bice objavljeni u posebnom izdanju - saplementu časopisa MJSSM koji se nalazi u WOS-u u bazi ESCI liste naučnih časopisa.

Poseban pečat uspješnom okončanju ovog međunarodnog naučnog skupa učinili su Fakultet za sport i fizicko vaspitanje Univerziteta Crne Gore, Evropski koledž sportskih nauka i Crnogorski olimpijski komitet.

Naši domaćini iskazali su želju da se na 19-toj konferenciji 2022. godine okupimo u Cavtatu u hotelu Croatia.

Povezane vijesti:

https://www.ucg.ac.me/objava.php?blog_id=1259&objava_id=111556

 

Medijske objave: 

 

https://www.rtnk.me/me/crna-gora/uru%C4%8Cenjem-nagrada-za-najbolje-radove-zavr%C5%A0ena-me%C4%90unarodna-nau%C4%8Cna-konferencija-csa/?fbclid=IwAR2pC1AX-Flhb9a2Cd2W5Ubzx5U7Iyv_5BNPnSb2NEm1_33rOLELWaJB2Es

https://www.standard.co.me/drustvo/naucna-konferencija-csa-predstavljeno-60-istrazivackih-radova/?fbclid=IwAR1Cz4pQhWUc1PrJ1aLT0WR6NPRLOWwTkeadAmp_6NF8nT7KiRrVhMQD-Io 

https://www.portalanalitika.me/clanak/urucenjem-nagrada-za-najbolje-radove-zavrsena-medunarodna-naucna-konferencija-csa

 

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.