Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Konačna rang lista kandidata za studijsku 2021/22 godinu, II upisni rok - Sportski novinari i treneri
Konačna rang lista kandidata za studijsku 2021/22 godinu, II upisni rok - Sportski novinari i treneri

Nakon zakonskog isteka perioda za žalbe na preliminarne rang-liste za upis na 1. godinu studija na Fakultetu sa sport i fizičko vaspitanje, objavljena je konačna rang-liste za upis na smjer Sportski novinari i treneri

Kandidati koji su stekli pravo upisa na 1. godinu dužni su da u Studentsku službu Fakulteta za sport dostave sljedeća dokumenta:

- originalna svjedočanstva iz srednje škole;

- kopiju diplome ,,Luča" (kandidati koji je posjeduju);

 - diplomu sa maturskog ispita;

- kopiju biometrijske lične karte;

- indeks sa uredno popunjenom prvom stranom;

- dvije identične fotografije u boji (jednu zalijepiti na predviđeno mjesto u indeksu, a drugu na ŠV-obrascu);

- dva popunjena prijavna lista (ŠV-obrasca, koji se mogu kupiti u knjižarama i predaju se popunjeni).

- dokaz o uplati osiguranja kod osiguravajuće kuće po ličnom izboru

Kandidati koji su stekli pravo upisa, obavezni su da donesu potrebnu dokumentaciju za upis na fakultetu zaključno sa 22.07.2021. godine do 15 časova, kako bi se upis mogao obaviti shodno uslovima objavljenog konkursa.

Za kandidate koji ne budu dostavili potrebnu dokumentacijuza upis u naznačenom terminu, smatraće se da su odustali od upisa

 

Dokumenti

Broj posjeta : 461