Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Obavještenje u vezi ispitnog roka i nastave - Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
Obavještenje u vezi ispitnog roka i nastave - Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Prema Akademskom kalendaru Univerziteta Crne Gore, Fakultet počinje sa radom u ponedjeljak, 30. avgusta 2021. godine.

*Redovni septembarski ispitni rok počinje istog dana, 30. avgusta i traje do 22. septembra 2021. godine.

Dodatni rok za studente završne godine studija sa jednim nepoloženim ispitom realizovaće se 28. i 29. septembra 2021. godine.

*Prvi dan nastave u studijskoj  2021/22. godini je ponedjeljak, 27. septembar 2021. godine.

 

 

Broj posjeta : 419