Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Prvi sastanak SWOST projektnog tima nakon Olimpijskih igara
Prvi sastanak SWOST projektnog tima nakon Olimpijskih igara

Još jedan sastanak u okviru projekta Sport bez stereotipa, ili u originalu „Sport without Stereotypes (SWOST)“ održan je 3. septembra putem Zoom platforme.

Fabio Croci i Iryna Pushchak sa Centro Studi Cultura Sviluppo, a zatim Wouter Cools sa Vrije Univerziteta u Briselu predstavili su partnerskim institucijama do sada prikupljeni materijal, koji će u budućnosti biti sistematizovan i pregledno predstavljen javnosti u vidu elaborata naprednih praksi, te će na taj način napredne prakse koje već postoje u zemljama partnerima učiniti lakim za pretraživanje i primjenu.

Nakon toga Gilles Lecocq sa instituta AGILEPS (Association Gestion Institut Libre d'Education Physique Supérieure) iznio je svoja zapažanja sa Olimpijskih igara u Tokiju. Osvrnuo se na neke dobre prakse kada je u pitanju ravnopravnost, borba protiv svih oblika nasilja i rodnih stereotipa, a nakon toga ukazao i na slabosti koje je primijetio, i iznio gdje po njegovom mišljenju još uvijek ima još prostora za napredak.

Na ovom sastanku, dosta se govorilo o tendenciji razvoja nekih novih stereotipa, jer način i uslovi života se mijenjaju. Niko Niemisalo sa Lapland Univerziteta u Finskoj je pomenuo jedan novi fenomen koji je primijetio a koji je povezan sa promjenom odnosa između sportista Finske i Švedske nastalim usled virusa COVID 19. Naime odnosi koji su tradicionalno bili dobri, prešli su u neku vrstu rasizma i izbjegavanja, jer jedna jedna država ima veći broj zaraženih i mrtvih od druge. Akcenat ove priče je stavljen na zaustavljanje neželjenih negativnih trendova koje novi uslovi života donose.

U ime Univerziteta Crne Gore sastanku je prisustvovao doc. dr Bojan Mašanović, a sledeći sastanak zakazan je za 8. septembar.

Podsjetićemo da je cilj SWOST-a povećati učestvovanje i jednak pristup sportu, rješavajući rodne stereotipe i svaku diskriminaciju u sportu.

U projekat je uključeno 9 evropskih zemalja, 11 organizacija (6 univerziteta i 5 sportskih organizacija / udruženja), odnosno preko eminentnih 20 stručnjaka.

 

Broj posjeta : 133