Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

SWOST projekat – Nastavak pripreme alata za samoevaluaciju rodne ravnopravnosti
SWOST projekat – Nastavak pripreme alata za samoevaluaciju rodne ravnopravnosti

Danas (27. oktobra 2021. godine) između 13.00 i 15.00 h, pod rukovodstvom Centro Studi Cultura Sviluppo (CSCS), a putem zoom platforme, održan 14. sastanak u okviru projekta Sport bez stereotipa, ili u originalu „Sport without Stereotypes (SWOST)“.

Na ovom sastanku glavna tema je bila kreiranje online alata za samoevaluaciju rodne ravnopravnosti. Partneri su iznosili svoje zamisli kada je u pitanju priprema što efikasnijeg upitnika. Koncept alata koji će se koristiti za evaluaciju rodne ravnopravnosti na kraju je usvojena, a u narednom periodu radiće se dalje na detaljima sa ciljem da se napravi alat koji će biti sveobuhvatan i informativan.

Sledeći sastanak projektnog tima zakazan je za 9. novembar 2021. godine.

Predstavnik Univerziteta Crne Gore na današnjem sastanku bio je doc. dr Bojan Mašanović.

Podsjetićemo da je cilj SWOST-a povećati učestvovanje i jednak pristup sportu, rješavajući rodne stereotipe i svaku diskriminaciju u sportu.

U projekat je uključeno 9 europskih zemalja, 11 organizacija (6 univerziteta i 5 sportskih organizacija / udruženja), odnosno preko eminentnih 20 stručnjaka

Broj posjeta : 82

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.