Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Posjeta Univerzitetu Primorska u Kopru u okviru ERASMUS programa mobilnosti nastavnika
Predavači Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore, doc. dr Bojan Mašanović i doc. dr Jovan Gardašević su tokom uskršnjih praznika na radnoj posjeti u Sloveniji, na Univerzitetu Primorska u Kopru i u okviru ERASMUS programa mobilnosti nastavnog kadra, gdje su održali po 6 časova nastave na Fakultetu za vede o zdravju u Izoli, sa studentima treće godine osnovnih i prve i druge godine master studija.

Programom je predviđena nastava na engleskom jeziku i održana je u okviru studijskog programa primijenjena Kineziologija na teme „Life-span motor development“, „Ball games“ i „Excercise of children and youth“. Pored nastave, predavači sa UCG obavili su i nekoliko sastanaka i radnih posjeta sa čelnim ljudim pomenute institucije.

Prvoga dana radne posjete naše profesore ugostili su prof. dr Zala Jenko Pražnikar, prodekan za nauku i internacionalizaciju,  doc. dr Saša Kenig, prodekan za nastavu i Andreja Brecelj, rukovodilac kancelarije za istraživanja i međunarodnu saradnju, i sa njima razgovarali o sličnostima i razlikama institucija, te mogućnostima dalje saradnje kada su u pitanju istraživanje i mobilnost nastavnika i studenata. Drugog dana kolega Luka Kejžar upoznao ih je sa načinom na koji Univerzitet Primorska organizuje sportsko-rekreativne aktivnosti za svoje studente.

Sa dekanom Fakulteta za vede o zdravju prof. dr Nejčom Šarabonom sastali su se nekoliko puta, obišli su laboratoriju, novu zgradu u kojoj će se u budućnosti izvoditi nastava i Interdisciplinarni istraživački institut InnoRenew Livade. U toku današnjeg dana očekuje ih još jedan radni sastanak sa temom istraživanje i istraživačka saradnja, koji ima za cilj evaluaciju dosadašnjih zajedničkih aktivnosti, ali i planiranje budućih, za koje su se, svi ispred pomenuti učesnici, saglasili da bi trebalo da budu intenzivirane u budućnosti.

Značajno je pomenuti da su naši profesori iskoristili svoje slobodno vrijeme da u Ljubljani posjete studente Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore, Adnana Haverića i Uroša Bracanovića, koji u okviru CEEPUS mreže slušaju tekući semestar na tamošnjem Fakultetu za šport i porazgovaraju sa njima o stečenom dosadašnjem iskustvu na Univerzitetu u Ljubljani.

Broj posjeta : 211

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.