Predavanje doc. dr Radenka Matića sa Univerziteta u Novom Sadu u okviru CEEPUS programa

25.05.2022


Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore nastavlja nastavnu saradnju sa Fakultetom sporta i fizičkog vaspitanja na Univerzitetu u Novom Sadu. Ovog puta Fakultet za sport u Nikčiću posjetio je doc. dr Radenko Matić u okviru CEEPUS programa. 

Pored redovnih aktivnosti, odnosno održanih predavanja u okviru CEEPUS programa, na nastavnim predmetima Liderstvo u sportu i  Antropologija tjelesnog vježbanja i sporta,  koje su unaprijed bile predviđene planom rada,  doc. dr Radenko Matić je iskoristio svoju posjeta da studentima predstavi i aktivnosti na ERASMUS+ projektu "MOSMEN", koji je finansiran od strane Evropske komisije, a u okviru kojeg Univerzitet u Novom Sadu razvija evropski master studijski program u oblasti sportskog menadžmenta, skupa sa kolegama sa partnerskih univerziteta iz Poljske i Mađarske.

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) program, koji je finansijski podržao ovu posjetu, predstavlja srednjeevropski program za razmjenu studenata i nastavnog osoblja, sa sjedištem u Beču, u Austriji, i omogućava mobilnost studenata i profesora, sa osnovnim ciljem unaprijeđenja obrazovanja na visokoškolskim institucijama. 

Broj posjeta : 276

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.