Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Posjeta dr Borisa Banjevića Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu
Na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Novom Sadu, trenutno boravi dr Boris Banjević. Do sada je održao predavanja iz oblasti kineziterapije a koja su se odnosila na uzrasne karakteristike djece i omladine, kao i rezultate istraživanja posturalnog statusa sprovedenih u Crnoj Gori. Takođe, u okviru posjete realizovan je obilazak radnih kapaciteta fakulteta i Centra za korektivnu gimnastiku u gradskom jezgru Novog Sada. Planirane aktivnosti se nastavljaju do kraja radne nedjelje.

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) program, koji je finansijski podržao ovu posjetu, predstavlja srednjoevropski program za razmjenu studenata i nastavnog osoblja, sa sjedištem u Beču, u Austriji, i omogućava mobilnost studenata i profesora, sa osnovnim ciljem unapređenja obrazovanja na visokoškolskim institucijama.

Broj posjeta : 140

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.