Saradnik u nastavi dr Boris Banjević dobitnik priznanja Univerziteta Crne Gore
Saradnik u nastavi dr Boris Banjević dobitnik priznanja Univerziteta Crne Gore

Dr Boris Banjević dobitnik je priznanja za poseban doprinos razvoju i međunarodnom pozicioniranju Univerziteta Crne Gore, na predlog Vijeća Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje iz Nikšića. Banjeviću je priznanje uručio rektor UCG prof. dr Vladimir Božović.

Banjevića, koji je saradnik u nastavi na ovom fakultetu, su preporučili naučni radovi objavljeni u prestižnim međunarodnim časopisima  indeksirani na SCI/SCIE/SSCI/A&HCI listama, ali i vrlo intenzivan naučni rad objavljen u drugim nacionalnim i međunarodnim časopisima, te radovi predstavljeni na naučnim konferencijama.

Prvi je autor u naučnom istraživanju koje se ticalo razlika kod djece predškolskog uzrasta, zdrave i prekomjerne težine, i uporednih podataka o njihovim motornim i kognitivnim sposobnostima, objavljenog u časopisu kategorije Q1 časopisa, tj.  vodećih međunarodnih časopisa rangiranih u prvih 25% časopisa po Scopus rangiranju, dok tri rada rangiran u prvih 25% časopisa)

U dva rada objavljena u časopisima kategorije Q3 koji su rangirani u prvih 75% časopisa po Scopus rangiranju, Banjević se sa kolegama istraživačima bavio anatomskim varijacijama u zglobu kuka kod vojnika različite starosne dobi.

Pored ovih zapaženih radova, objavio je i šest radova u međunarodnim časopisima koji nisu indeksirani na SCI/SCIE/SSCI/A&HCI listama, kao i tri u časopisima od nacionalnog značaja, a koja se bave istraživanjima kod sportista, vojnika i djece.

Tokom 2022. godine izlagao je radove na naučnim konferencijama, a bio je i recenzent kao i član uređivačkog odbora časopisa Frontiers in Public Health, naučni časopis sa tzv. otvorenim pristupom, Q1 kategorije i sa faktorom uticaja (IF) 6.46 u periodu 2021/22 godina.

Kao gostujući profesor u inostranstvu, imao je zapažena predavanja iz oblasti kineziterapije, korektivne gimnastike i gerontologije.

Banjević je jedan  od osnivača prvog Centra za korektivnu gimnastiku u Crnoj Gori i pokretač brojnih inicijativa za izradu nacionalne strategije za očuvanje posturalnog statusa školske djece i omladine.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.