Sportski novinari i treneri - Rang lista kandidata prijavljenih na konkurs za upis na prvu godinu studija upisni rok jun, 2024
Sportski novinari i treneri - Rang lista kandidata prijavljenih na konkurs za upis na prvu godinu studija upisni rok jun, 2024

ZA UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA POTREBNO JE PREDATI:

  • Originalna dokumenta od srednje škole (svjedočanstva od sva četiri razreda i diploma o položenom maturskom ispitu)
  • Kopija lične karte
  • Index
  • Dvije fotografije
  • 2 prijavna lista
  • Dokaz o uplati osiguranja kod osiguravajuće kuće po ličnom izboru

DOKUMENTA SE PREDAJU STUDENTSKOJ SLUŽBI FAKULTETA U PERIODU OD 08,00 DO 13,00 ČASOVA

UPIS ĆE SE OBAVITI ZAKLJUČNO SA 03.07.2024. godine 

NAPOMENA: ZA KANDIDATE KOJI NE OBAVE UPIS U NAVEDENOM ROKU SMATRAĆE SE DA ODUSTAJU OD UPISA.

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.