Rang lista kandidata za upis na prvu godinu studija - Fizička kultrura i zdravi stilovi života
Rang lista kandidata za upis na prvu godinu studija - Fizička kultrura i zdravi stilovi života

ZA UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA POTREBNO JE PREDATI:

-         Index

-         Dvije fotografije

-         2 prijavna lista

-         Dokaz o uplati osiguranja kod osiguravajuće kuće po ličnom izboru

Originalna dokumenta:

-         Svjedočanstva I, II,III i IV razreda srednje škole

-         Diploma o položenom maturskom ispitu

-         Diploma Luča ili njoj ekvivalentna diploma

-         Izvod iz matične knjige rođenih

-         Kopija lične karte

Dokumenta se predaju studentskoj službi fakulteta u periodu od 08.00 do 13.00 časova

UPIS ĆE SE OBAVITI ZAKLJUČNO SA 05.07.2024. GODINE.

NAPOMENA: ZA KANDIDATE KOJI NE OBAVE UPIS U NAVEDENOM ROKU SMATRAĆE SE DA ODUSTAJU OD UPISA.

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.