Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, 23.04.2017

Naučne konferencije važne za internacionalizaciju univerzitetaX

Naučne konferencije, poput međunarodne „Transformacioni procesi u sportu – sportska dostignuća“, koju organizuju Fakultet za fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore i Crnogorska sportska akademija, nijesu samo značajne zbog razmjene naučnih saznanja, nego i zbog povezivanja naučnika i istraživača i internacionalizacije univerziteta, ocijenio je za web portal Univerziteta Crne Gore dekan Fakulteta za sport u Ljubljani, prof. dr Milan Žvan.

On je naveo da je internacionalizacija jedan od strateških ciljeva Univerziteta u Ljubljani i Fakulteta za sport.

„Zato su konferencije toliko značajne. I to ne samo da mi dolazimo i predstvaljamo radove ili da čujemo tuđe, već da ostvarujemo kontakte na ličnom nivou kako bi poslije odlazili u inostranstvo ili kako bi ljudi koje smo upoznali dolazili kod nas“, rekao je Žvan.

On je kazao da internacionalizacija, kroz programe mobilnosti studenata, ostvaruje ciljeve, dok onu na nivou nastavnika treba dodatno unaprijediti.

Žvan nije saglasan sa ocjenama da su sportske nauke i dešavanja u toj oblasti u regionu „iza svijeta desetak godina“.

„Niko racionalan ne očekuje da će na naučnim konferencijama, pa i na vašoj, od svakog izlagača čuti nešto revolucionarno. Ali, na svakoj se konferenciji može čuti i naći nešto zlata vrijedno. Zbog toga vrijedi doći na konferenciju i odabrati ono što nauku čini bogatom, i da se može to dostignuće primijeniti u praksi“, rekao je on.

On smatra da bi bilo mudro ukoliko bi region „udružio snage“ u oblasti sportskih nauka.

„Već sam na jednom skupu predložio da napravimo jedinstveni doktorski studij u našem regionu, kome bi dali mnogo veću vrijednost. Danas, da biste išli u korak sa sportskom naukom u svijetu, morate imati dobru tehnologiju, a ona je veoma skupa. Kada bi skupili tehnologiju i sva znanja na jedno mjesto, vjerujem da bi mogli biti vodeći i u sportskoj nauci, kao što smo po sportskim rezultatima“, kazao je Žvan.

Komentarišući kako to da su sportske nauke sada postale toliko važne i interesantne, on je rekao da je tu pojavu moguće objasniti sa dva aspekta, od kojih je jedan vrhunski sport, a drugi stanovništvo koje je sve starije.

„Dio naučnih istraživanja ide u tom pravcu kako ljudima koji zalaze u godine ponuditi kvalitetan život, a kvalitetno se može živjeti sa sportom kao prevencijom. Dijelom se naša nauka bavi i vježbama poslije nekih povreda koje su česte u tim godinama. Drugi vid je vrhunski sport. Kako se vrhunac sportskih rezultata sve više diže, tako je put sportista sve teži i normalno je da nauka sada ulazi da pomogne u postizanju vrhunskih rezultata, da bi se kasnije oni kapitalizirali“, naveo je Žvan.

On je podsjetio na dobru i dugogodišnju saradnju sa Fakultetom za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore, i da su predstavnici ljubljanskog Fakulteta za sport uvijek u velikom broju dolazili na konferenciju CSA.

„Uvijek sam sporazum koji imamo sa Fakultetom za sport i fizičko vaspitanje smatrao značajnim i takvim da bi trebalo da se sprovede u praksi, jer ima sporazuma koji se potpišu, a nikada se ne ostvare. Ljudi su nosioci partnerskih odnosa. Kako su i kod nas i sa crnogorske strane uvijek bili dobri ljudi koji žele da stvaraju, tako je i naš odnos danas na nivou na kojem jeste“, kazao je on. (Univerzitet Crne Gore)

 

http://www.ucg.ac.me/me/media/press/vijesti/naucne-konferencije-vazne-za-internacionalizaciju-univerziteta

http://portalanalitika.me/clanak/266872/naucne-konferencije-vazne-za-internacionalizaciju-univerziteta

http://www.pinkm.me/vijesti/zvan-naucne-konferencije-vazne-za-internacionalizaciju-univerziteta/