Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, 11.11.2016

188 Testiranjem studenata Fakulteta za turizam i hotelijerstvo i Pomorskog fakulteta u Kotoru, 25.5.2018.godine okončana antropometrijska mjerenja na UCG