Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, 31.05.2018

CSA konferencija: Istraživanje naučnika o gojaznosti povećalo broj časova fizičkogNa međunarodnoj naučnoj konferenciji „Transformacioni procesi u sportu – sportska dostignuća“, albanski naučnici koji imaju dugogodišnju saradnju sa Fakultetom za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore, predstavili su kako naučno istraživanje može dovesti do sistemskih promjena.

Pretjerana gojaznost kod djece u osnovnim i srednjim školama u Albaniji dovela je do sistemske promjene: časovi sporta su povećani sa tri na četiri sata nedjeljno.

O tradiciji sImageportske kulture u ovoj zemlji i razmjeni znanja sa crnogorskim naučnicima, saradnji sa Fakultetom za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću koja je na svim nivoima, kao i uspostavljanju veza na CSA konferenciji, za sajt UCG govore Agron Cuka, rektor Univerziteta sporta u Tirani i prorektor za istraživanje ovog Univerziteta Juel Jarani.

Rektor Cuka kaže da je velika prednost Albanije što ima Univerzitet sporta, sa 60 godina istorije. Danas, sa 1300 studenata, među kojima ima i studenata magistarskih i doktorskih studija, univerzitet ima dva fakulteta i jedan institut sportskih nauka.

„Već nekolIiko godina mi pokušavamo da unaprijedimo odnose sa fakultetima sporta u regionu Ugledajući se na evropske zemlje koje kroz Tempus i Erasmus razmjenjuju akademsko osoblje mi takođe pokušavamo to da realizujemo i u našoj regiji. Već sada, imamo ugovore o saradnji sa različitim institucijama, a jedna od njih je Crnogorska sportska akademija CSA (Montenegrin Academy of Sports). Nije nam prvi put da dolazimo na CSA konferenciju. Već 10 godina unazad predavači sa naše institucije dolaze ovdje i naša dva univerziteta već imaju iskustva razmjene,  kazao je rektor Cuka.

Univerzitet u Albaniji, navodi on, smatra veoma važnom stavkom u budžetu izdvajanje sredstava za učešće u međunarodnim konferencijama kakva je Konferencija koju organizuje Crnogorska sportska akademija u saradnji sa Univerzitetom Crne Gore, odnosno Fakultetom za sport i fizičko vaspitanje,  Crnogorskim olimpijskim komitetom, kao i međunarodnim partnerskim institucijama, a pod pokroviteljstvom Vlade Crne Gore.

Promjena društvenog sistema i novouspostavljeni kapitalizam uticao je i na sportske nauke, objašnjava Cuka.

„Kako se sistem promijenio mnoga pravila su se promijenila, kao i kod vas. Ranije je Vlada podržavala sport, naravno ona i dalje podržava, ali finansijski više ne ulaže u sport kao ranije. Istraživanja su važna za postizanje dobrih rezultata sportista, usmjeravanja. U posljednje vrijeme smo skrenuli pažnju sportskim federacijama o važnosti naučnih istraživanja u smjernicama za dalji razvoj sportista i njihovih vještina. Naš naučni institut za sportska istraživanja trenutno radi na testiranju 100 top sportista. Razmjenjujemo iskustva i sa drugim institucijama kao što je EURO ACADEMY“, kazao je Cuka.

Cuka smatra da je veoma važna stavka u budžetu jednog Univerziteta izdvajanje sredstava za učešće u međunarodnim konferencijama kakva je „Transformacioni procesi u sportu – sportska dostignuća“. To neminovno, smatra on, dovodi do poboljšane saradnje, zajedničkih projekata, razmjene znanja, studenata, profesora i akademskog osoblja.  

Prorektor Juel Jarani, odgovoran za istraživanja u poboljšanju nastavnih metoda na albanskom Univerzitetu sporta, predstavio je svoje istraživanje na konferenciji. 

„U Albaniji imamo veliki problem sa prekomjernom tjelesnom težinom, i to je upravo razlog, što je ministarstvoImage promijenilo sistem. Vrijeme će pokazati rezulatat ove promjene“, kazao je Jarani.

On je kazao da se nada da će Univerzitet Crne Gore i Univerzitet sporta u Albaniji u budućnosti imati mnogo više zajedničkih istraživanja na polju sporta, te da će tome doprinijeti sljedeće godine i proširivanje doktorskih teza i naučni rad albanskih doktoranada na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću.

 

volimpodgoricu.me