Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, 16.07.2018

Naučnici Evrope iduće godine u Podgorici u okviru COST akcije (eng. Europe's scientists in Podgorica within COST actions next year)Predstavnici Univerziteta Crne Gore, dekan Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje doc. dr Stevo Popović, direktorka Centra za kvalitet UCG prof. dr Sanja Peković i saradnik u nastavi dr Miomir Maroš, učestvovali su u radu sastanka radnih grupa u okviru Evropske mreže za evaluaciju istraživanja u društveno humanističkim naukama (ENRESSH) COST akcije (CA15137). Sastanak je održan 10. i 11. jula u Sloveniji, u Naučno-istraživačkom centru Slovenačke akademije nauka i umjetnosti u Ljubljani.

Dr Miomir Maroš primljen je kao novi član i najavljen na uvodnom plenarnom izlaganju, a učestvovao je ranije kao ispitanik u istraživanju koje se odnosi na status i razvoj mladih naučnika, nakon čega je izrazio želju da se uključi, što je Upravni odbor akcije prihvatio.

Organizacija narednog sastanka ove COST akcije pripala je Crnoj Gori, što će biti šansa da, najvjerovatnije u Podgorici, bude ugošćeno 60 naučnika iz svih djelova Evrope, gdje bi nastavili rad.

“Evropska mreža za vrednovanje istraživanja u društvenim i humanističkim naukama” je COST akcija, koja traje od aprila 2016. do 2020. godine, a cilj joj je predlaganje najboljih praksi iz oblasti vrednovanja istraživanja u društvenim i humanističkim naukama. Akcija okuplja razne stručnjake kao što su istraživači u studijama vrednovanja, kreatori politika i članovi odbora za vrednovanje. Projekat će uporediti pristupe vrednovanju istraživanja u društvenim i humanističkim naukama, koji su trenutno u razvoju u različitim dijelovima Evrope, kako bi se izbjeglo nepotrebno ponavljanje i naglasili rezultati istraživanja.

COST je najdugotrajniji evropski okvir koji podržava transnacionalnu saradnju među istraživačima i naučnicima širom Evrope. Nastao je 1971. godine s ciljem premoštavanja razlika između nauke, kreatora politika i društva. COST podržava mobilnost istraživača širom Evrope i podstiče naučnu izvrsnost. COST, takođe, igra veoma važnu ulogu u izgradnji evropskog istraživačkog prostora.


Representatives of the University of Montenegro, Dean of the Faculty of Sport and Physical Education Stevo Popovic, PhD, Director of the Center for Quality UCG Sanja Peković, PhD and Associate Professor Miomir Maroš, PhD all participated at a ameeting of working groups within the European Network for the Evaluation of Research in the Social Sciences and the Humanities (ENRESSH), COST actions (CA15137). The meeting was held on July 10 and 11 in Slovenia, at the Scientific Research Center of the Slovenian Academy of Sciences and Arts in Ljubljana.

Miomir Maroš, PhD was admitted as a new member and announced for an introductory plenary session, as he earlier participated as a researcher on the research related to the status and development of young scientists, after which he asked to be included in the process, which was accepted by the Executive Board of the Action.

The organization of the next meeting of the COST Action was assigned to Montenegro, and it will most likely take place in Podgorica, hosting 60 scientists from all parts of the Europe, where they would continue their work.