Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, 21.03.2017

Konferencija CSA mjesto susretanja ljudi i idejaX

Za svaku pohvalu je činjenica da je danas crnogorska sportska nauka „vidljiva“ sa dva kvalitetna časopisa o kojima je potrebno govoriti kao vrijednosti „po sebi“, ali i kao „pokretaču“ brojnih promjena u visokom obrazovanju i naučno-istraživačkoj djelatnosti – kaže profesor Milošević.

Baš kao što je u sportu teže sačuvati tron, nego osvojiti ga, tako je i misija stalnog napredovanja međunarodne naučne konferencije „Transformacioni procesi u sportu“ jedan od najtežih zadataka koji vrijedni crnogorski naučni istraživači ispunjavaju iz godine u godinu – ocijenio je redovni profesor sportskih nauka na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu i pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku djelatnost Vojvodine, prof. dr Zoran Milošević. On za web portal Univerziteta Crne Gore govori o predstojećoj konferenciji, koja će od 30. marta do 2. aprila biti održana u Budvi, njenom značaju, partnerstvu, ali i o tome šta je najbolja zaloga za budućnost.

Novosadski Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja partner je naučnoj konferenciji Crnogoske sportske akademije “Transformacioni procesi u sportu”. Koliko su konferencije ovog tipa važne za jačanje intelektualnog i naučnog kapitala?

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu, ponosan na svoju 43 godine dugu tradiciju, s jednakim zadovoljstvom gleda i na dostignut nivo razvoja, a posebno na vlastite perspektive u odnosu na izazove vremena i „prostore“ djelovanja. Jedan od preduslova optimizmu takvih futurističkih vizija jeste i jačanje regionalnih veza s ciljem uspostavljanja partnerstva u međusobnoj evaluaciji nastavno-naučnih kapaciteta, jer kao što dolazimo na Konferenciju da „vidimo druge“, tako i drugi dolaze da „vide nas“. Jednostavnim rečnikom rečeno, živimo u vremenu intenzivne razmjene informacija, u kome svaka predrasuda, zasnovana na „slavi sjećanja“, usporava dinamiku razvoja, posebno u oblastima visokog obrazovanja i primenjenih naučnih istraživanja (sportske nauke), gde „intelektualni kapital“ igra najznačajniju ulogu.

Govorite o razmjeni znanja?

Za nas je izuzetno važno da naši nastavnici-istraživači razmjenjuju iskustva na adresama „susretanja ljudi i ideja“, među kojima CSA ima posebno mjesto, upravo zbog svojih neuporedivih komunikacijskih vrijednosti. Naše partnerstvo se gradi na ideji neprestanog učenja, jer, u ovom vremenu u kome svi tragamo za kontinuitetom stvaralaštva, nije li najmudrije slijediti misao da „u životu nema prijatelja niti neprijatelja – postoje samo učitelji“. Mi smo tu da učimo i zato smo za ovogodišnju Konferenciju, pored već renomiranih istraživača, u naš novosadski „tim“, uvrstili i 15 studenata osnovnih i master studija, koji će svojim prisustvom biti najbolji zalog našem partnerstvu i u budućnosti.

Znači li to posredno da je Konferencija CSA uspjela da ostvari misiju stalnog napredovanja i unapređenja kvaliteta?

Baš kao što je u sportu teže sačuvati tron, nego osvojiti ga, tako je i misija stalnog napredovanja Konferencije, jedan od najtežih zadataka, koji vrijedni crnogorski naučni istraživači ispunjavaju iz godine u godinu. U početku je „generator“ pozitivnih promjena bio izbor destinacije, mogućnost publikovanja radova, tematska širina, da bi ubrzo njena, regionalna i puna međunarodna dimenzija, iskazana u naučnoj izuzetnosti plenarnih predavača i afirmisanih istraživača, aktuelnim i aplikativnim radionicama, kao i podsticanju mladih istraživača, bila moćan „vjetar u jedra“ stalnoj želji za prevazilaženjem prethodno uspostavljenog nivoa kvaliteta. Međutim, kvalitet, koliko god da se „osvaja“ timskim i kontinuiranim radom, vrlo često kreiran je vizijom i posvećenošću ljudi koji predstavljaju neiscrpan „izvor“ inovacija u organizovanju Konferencije, ali i garant njihove uspešne realizacije. Ne bez razloga, i ovoga puta želim da istaknem da su prof. dr Duško Bjelica i doc. dr Stevo Popović, upravo ta neizostavna personifikacija „brenda“ kontinuiranog napredovanja.

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore i CSA izdaju i dva kvalitetna časopisa iz oblasti sportskih nauka, koji se dobro kotoraju u referentnim bazama...

Za svaku pohvalu je činjenica da je danas crnogorska sportska nauka „vidljiva“ sa dva kvalitetna časopisa o kojima je potrebno govoriti kao vrijednosti „po sebi“, ali i kao „pokretaču“ brojnih promjena u visokom obrazovanju i naučno-istraživačkoj djelatnosti koje su, bar iz našeg novosadskog ugla, imale snažan podsticajni karakter. Naime, fokus na broj radova i širinu tematskog zahvatanja časopisa „Sport Mont“, kojim se afirmišu istraživanja manjeg obima i „dubine“, uspješno je nadograđen časopisom „Journal of Sports Science and Medicine“ čiji se kvalitet gradi kroz „citiranost“ rezultata istraživanja i koji kumulativno ishoduju indeksiranjem u brojnim bazama podataka. Međutim, ovoga puta osvrnuću se na činjenicu da je decenijska bitka za princip „rada, pisanja i objavljivanja“, koja je samo materijalizovana navedenim časopisima i nespornim rezultatima „vidljivosti“, daleko više ishodovala u kreiranju atmosfere samopoštovanja i takmičarskog duha, kako unutar vlastite – sportske nauke, tako i u odnosu na druge naučne oblasti. Možda je pretenciozno, ali ne i bez osnova, da je baš u Crnoj Gori na ostacima „starog sistema“ vrednovanja naučno-istraživačkog rada začeta nova „logika“ povezivanja ljudi u kreiranju i upravljanju novih istraživačkih ciljeva. Zato i ne čudi što su oba časopisa gotovo „usvojena“ od drugih, pa pored crnogorskog, imaju još poneko „državljanstvo“. Za kraj, rizikujući da budem i pogrešno shvaćen, ostajem u uvjerenju da je „SportMont“, a sada i „Journal of Sports Science and Medicine“, jedan od posrednih „krivaca“ zašto je Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u porodici četrnaest fakulteta Univerziteta u Novom Sadu na visokom sedmom mjestu u odnosu na broj radova objavljenih na tzv. SCI-listi,. Da bi se „poletjelo“ u naučne visine bila je potrebna je dobra „zemaljska“ priprema – snažan nacionalni i „predvorje“ međunarodnog časopisa. Takvo partnerstvo „uzajamnog izgrađivanja“ treba razvijati i u budućnosti. (Univerzitet Crne Gore)

http://www.ucg.ac.me/me/media/press/vijesti/konferencija-csa-mjesto-susretanja-ljudi-i-ideja

http://portalanalitika.me/clanak/263368/konferencija-csa-mjesto-susretanja-ljudi-i-ideja