Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, 31.10.2016

199 Odbrana projekta doktorske disertacije, Bahri Gjinovci (mentor – Prof.dr Kemal Idrizović), 22.10.2018.