Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, 30.10.2018

Info dan o Evropskoj povelji za istraživače i Kodeksu zapošljavanja na univerzitetima 1. novembraX

U okviru Erasmus + projekta „Jačanje istraživačkog potencijala u visokom obrazovanju kao doprinos daljem razvoju regije Zapadnog Balkana – Re@WBC“, Karijerni centar Univerziteta Crne Gore i Euraxess mreža u Crnoj Gori organizuju info dan „Razvoj i upravljanje ljudskim resursima na univerzitetima kroz Evropsku povelju za istraživače i Kodeks zapošljavanja“.

Događaj će biti održan 1. novembra sa početkom u 12 časova, u Svečanoj Sali na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

Implementacija principa Evropske povelje za istraživače (Charter and Code – C&C) i Strategije razvoja ljudskih resursa za istraživače (HRS4R), koje je Evropska komisija predstavila javnosti još u martu 2005,  garantuju poboljšanje zapošljavanja i radnih uslova na univerzitetima, a predstavljaju i važan preduslov za pridruživanje Evropskom prostoru za istraživanje (European Research Area - ERA). Ova dva dokumenta, upućena istraživačima, kao i istraživačkim institucijama u javnom i privatnom sektoru, su ključni elementi EU politike za podsticanje karijere istraživača.

Pored informacija o Evropskoj povelji za istraživače i  Kodeksu zapoljšavanja istraživača, na info danu će biti riječi i o dosadašnjem progresu Univerziteta Crne Gore u ovom domenu, kao i mogućnostima koje Euraxess mreža nudi istraživačima, sa posebnim akcentom na Euraxess portal.

Iz toga razloga, pozivamo sve članove akademskog osoblja, ali i studente magistarskih i doktorskih studija, da prisustvuju ovom događaju i upoznaju se sa ovim značajnim konceptom upravljanja ljudskim resursima na univerzitetima.