Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, 26.12.2018

Potpisan Sporazum o saradnji sa Zavodom za sport i medicinu sporta RS 

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore potpisao je Sporazum o saradnji sa Zavodom za sport i medicinu sporta RS, sa ciljem podsticanja naučnoistraživačkog razvoja.

U ime Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje dekan, potpisao je prof. dr Stevo Popović, a ispred Zavoda za sport i medicinu sporta RS direktor mr Goran Bojović, a ispred nikšićkog 

Saradnja dvije naučne ustanove sporta odnosi se na razmjenu iskustva u sferi naučnog i stručnog obrazovanja i usavršavanja. Cilj saradnje je i zajedničko učešće u stručnim i naučnim projektima.