Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, 21.01.2019

Na praktičnoj nastavi na Žabljaku



FOTO GALERIJA

Studenti druge godine Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore su, u okviru predmeta Zimski sportovi, na praktičnoj nastavi, na Žabljaku, od 21. do 23. januara.

Riječ je o studentima Studijskog programa Fizička kultura i zdravi stilovi života koje, u okviru praktične nastave, vodi predmetni nastavnik doc. dr Danilo Bojanić sa saradnicima doc. dr Milovanom Ljubojevićem, mr Ivanom Vasiljevićem i Pavlom Malovićem.

Po završetku studijskog programa Fizička kultura i zdravi stilovi života studenti će biti osposobljeni da rade u obrazovnom sistemu, koordiniraju rad i upravljaju sportskim institucijama, organizuju rekreativne programe na naučnim osnovama i prate zdravstvene efekte tih programa.  Takođe, studenti će nakon studija biti osposobljeni da rade sa djecom i omladinom u sportskim organizacijama, školicama sporta i drugim organizovanim sportskim grupama, kao i da rade u turističkoj privredi.

 

http://www.antenam.net/drustvo/107924-studenti-fakulteta-za-sport-i-fizicko-vaspitanje-na-prakticnoj-nastavi-na-zabljaku

https://volimpodgoricu.me/2019/01/21/na-prakticnoj-nastavi-na-zabljaku/

 

https://m.cdm.me/sport/ostali-sportovi/studenti-na-praksi-na-snijegu/

 

22.02.2020

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

U SKCUCG testirani takmičari na Prvenstvu Crne Gore za seniorke i seniore u karateu


22.02.2020

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Sva izdanja časopisa Montenegrin Journal of Sports Science and Medicine


12.02.2020

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Sva antropometrijska testiranja vaterpolista na Univerzitetu Crne Gore - reprezentacija i klubova


20.02.2020

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Praktična nastava na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore u ljetnjem semestru 2019/2020 - Foto galerije


18.02.2020

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Lisabonski sastanak EUFITMOS projekta: Kondicija kod mladih pratiće se u okviru evropske mreže  


17.02.2020

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Praktična nastava na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore u ljetnjem semestru 2019/2020 - Video zapisi


17.02.2020

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Evropsko srebro u karateu za Predraga Smolovića studenta prve godine Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore


15.02.2020

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Martovsko izdanje naučnog časopisa MJSSM već dostupno onlajn


14.02.2020

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Deseta doktorska disertacija odbranjena na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje


14.02.2020

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Odbranjena doktorska disertacija: Antropometrijski parametri kao indikatori gojaznosti kod adolescenata u Crnoj Gori