Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, 21.01.2019

Na praktičnoj nastavi na ŽabljakuFOTO GALERIJA

Studenti druge godine Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore su, u okviru predmeta Zimski sportovi, na praktičnoj nastavi, na Žabljaku, od 21. do 23. januara.

Riječ je o studentima Studijskog programa Fizička kultura i zdravi stilovi života koje, u okviru praktične nastave, vodi predmetni nastavnik doc. dr Danilo Bojanić sa saradnicima doc. dr Milovanom Ljubojevićem, mr Ivanom Vasiljevićem i Pavlom Malovićem.

Po završetku studijskog programa Fizička kultura i zdravi stilovi života studenti će biti osposobljeni da rade u obrazovnom sistemu, koordiniraju rad i upravljaju sportskim institucijama, organizuju rekreativne programe na naučnim osnovama i prate zdravstvene efekte tih programa.  Takođe, studenti će nakon studija biti osposobljeni da rade sa djecom i omladinom u sportskim organizacijama, školicama sporta i drugim organizovanim sportskim grupama, kao i da rade u turističkoj privredi.

 

http://www.antenam.net/drustvo/107924-studenti-fakulteta-za-sport-i-fizicko-vaspitanje-na-prakticnoj-nastavi-na-zabljaku

https://volimpodgoricu.me/2019/01/21/na-prakticnoj-nastavi-na-zabljaku/

 

https://m.cdm.me/sport/ostali-sportovi/studenti-na-praksi-na-snijegu/