Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, 04.02.2019

Februarsko izdanje časopisa Sport Mont indeksirano u 44 svjetske naučne bazeX
Februarsko izdanje naučnog časopisa Sport Mont , indeksirano u 44 svjetske naučne baze,  donosi 20 naslova radova autora iz cijelog svijeta.

„Posljednji broj Sport Mont-a najbogatiji je do sada po broju naučnika i zastupljenih tema. O ugledu ovog časopisa najbolje govori indeksiranost u 44 međunarodne baze podataka, od kojih je najznačajnija indeksiranost u Scopus-u“, kazao je glavni urednik ovog časopisa prof. dr Duško Bjelica, sa Univerziteta Crne Gore.

Sport Mont, koji izlazi od 2003. godine, do sada je objavio više od 1400 naučnih radova i danas predstavlja temelj širenja mreže saradnje naučnika u oblasti sporta.

„U Sport Mont-u se uglavnom objavljuju radovi sa naučne konferencije Crnogorske sportske akademije, koja se tradicionalno, već 16 godina,  održava svake godine u aprilu i okuplja naučna imena iz cijelog svijeta“, dodao je profesor Bjelica.

Časopis je usredsređen na aktuelne teme iz svih oblasti sportske nauke i sportske medicine.  Pored profesora Bjelice, glavni urednik je i prof. dr Zoran Milošević, sa Univerziteta u Novom Sadu, dok je odgovorni urednik Jovan Gardašević.

Sport Mont izlazi tri puta godišnje, u februaru, junu i oktobru. Naredna izdanja biće obogaćena radovima sa konferencije  u Dubrovniku, u Hrvatskoj, koja će se održati od 4. do 7. aprila 2019. godine, na temu „Sport, fizička aktivnot i zdravlje: savremene perspektive“. Konferenciju organizuje Crnogorska sportska akademija, u saradnji sa Fakultetom za sport i fizičko vaspitanje UCG, Univerzitetom Crne Gore i drugim tradicionalnim partnerskim institucijama.

Radovi se mogu preuzeti u PDF formatu, na veb adresi http://www.sportmont.ucg.ac.me/.

 

 

 

 

http://www.sportmont.ucg.ac.me/  

 

https://portalanalitika.me/clanak/325119/februarsko-izdanje-casopisa-sport-mont-indeksirano-u-44-svjetske-naucne-baze 

http://volimpodgoricu.me/2019/02/04/februarsko-izdanje-casopisa-sport-mont-indeksirano-u-44-svjetske-naucne-baze/

https://www.cdm.me/sport/ostali-sportovi/februarsko-izdanje-casopisa-sport-mont-indeksirano-u-44-svjetske-naucne-baze/ 

 

 

Dokumenti

22.02.2020

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

U SKCUCG testirani takmičari na Prvenstvu Crne Gore za seniorke i seniore u karateu


22.02.2020

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Sva izdanja časopisa Montenegrin Journal of Sports Science and Medicine


12.02.2020

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Sva antropometrijska testiranja vaterpolista na Univerzitetu Crne Gore - reprezentacija i klubova


20.02.2020

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Praktična nastava na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore u ljetnjem semestru 2019/2020 - Foto galerije


18.02.2020

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Lisabonski sastanak EUFITMOS projekta: Kondicija kod mladih pratiće se u okviru evropske mreže  


17.02.2020

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Praktična nastava na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore u ljetnjem semestru 2019/2020 - Video zapisi


17.02.2020

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Evropsko srebro u karateu za Predraga Smolovića studenta prve godine Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore


15.02.2020

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Martovsko izdanje naučnog časopisa MJSSM već dostupno onlajn


14.02.2020

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Deseta doktorska disertacija odbranjena na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje


14.02.2020

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Odbranjena doktorska disertacija: Antropometrijski parametri kao indikatori gojaznosti kod adolescenata u Crnoj Gori