Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, 20.06.2017

113 Međunarodna sportska naučna konferencija Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta u Beogradu, 10.12.2016.g.