Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, 20.06.2017

101 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje potpisao međunarodni sporazum sa Fakultetom za sportske nauke u Nici, 10.06.2016.g.