Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, 09.10.2016

Odbrana polaznih istraživanja, Mr Ilir Gllareva, 13.3.2019.Kandidat: Mr Ilir Gllareva

Tema: “Usvajanje plivačkog znanja u zavisnosti od morfološkog, motoričkog i kognitivnog statusa dece predškolskog
uzrasta

Mentor prof. dr Dejan Madić

(13.03.2019)