Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, 20.06.2017

094 Otvaranje 13-te međunarodne naučne konferencije Crnogorske sportske akademije u Podgorici na Univerzitetu Crne Gore, 31.03.-02.04.2016.