Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, 20.06.2017

065 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje iz Nikšića dobitnik Nagrade “18. septembar” u čast dana oslobođenja Nikšića