Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, 20.06.2017

040 Prof. dr Duško Bjelica, dekan Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore iz Nikšića, potpisao je u petak 28.10.2011. godine u Nikšiću sporazum o saradnji sa prof. dr Borisom Malešom, dekanom Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Splitu