Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, 20.06.2017

039 Na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću, 26.10.2011. godine održan seminar za profesore fizičke kulture u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i sporta Vlade Crne Gore