Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, 20.06.2017

036 Sa odbrane diplomskih radova studenata na svim studijskim programima Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću u periodu septembar-decembar 2011. godine i od januara 2012. godine