Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, 20.06.2017

033 Sa odbrana magistarskih i diplomskih radova jun-jul 2011.g. na svim studijskim programima Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću