Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, 20.06.2017

021 Međunarodni naučni kongres Crnogorske sportske akademije, Herceg Novi 31.3 - 03.04.2011. godine