Strana 15
Fudbal - Tehnika i taktika

Prof. dr Duško Bjelica, dr Stevo Popović

 

Univerzitet Crne Gore objavio udžbenik „Fudbal – tehnika i taktika“

Ovih dana u izdanju Univerziteta Crne Gore je objavljen univerzitetski udžbenik pod naslovom FUDBAL – tehnika i taktika, čiji su autori univerzitetski profesori prof. dr Duško Bjelica i doc. dr Stevo Popović.

Udžbenik pored uvoda sadrži još pet poglavlja u podnaslovima gdje ugledni autori do najsitnijih detalja opisuju: teorijsku pripremu fudbalera, fizičku pripremu fudbalera, tehničku pripremu fudbalera, taktičku pripremu fudbalera, pravila fudbalskih igara. Udžbenik je pored ostalog opremljen brojnim prilozima i bogatom literaturom.

Kako u svijetu, tako i kod nas fudbal predstavlja ekipni sport koji spada u red najrazvijenih sportskih disciplina ne samo prema broju učesnika, već i prema razgranatosti sistema takmičenja. Međutim, u uvodnom odjeljku autori su postavili pitanje – šta zapravo predstavlja FUDBAL.

Čitajući udžbenik vidi se da profesori Bjelica i Popović manirom iskusnih naučnika, na pedagoški ovladan način, znalački pišu da ono što fudbal čini privlačnijim od svih ostalih sportova jeste mogućnost koju daje svakoj ekipi, pa i svakom igraču da osmišljava svoju vlastitu strategiju, a mogućnosti su neograničene, i akteri u fudbalskoj igri neprestano tragaju za novinama koje bi njihovu igru učinile efikasnijom od igre njihovih protivnika.

– Mislim da neću reći ništa novo i sa čim će se složiti naučna i stručna javnost ako kažem da bi se fudbalski sport globalno mogao predstaviti kao sistem od četiri dijela i to od tehnike koju čini dinamički stereotip, od taktike koja sadrži koeficijent inteligencije, zatim od fizičke kondicije što se odslikava u fizičkoj pripremljenosti i konačno od količine nepoznavanja informacija koju čini entropijski prostor i koja po meni čini najveći procenat od ova četiri dijela, - ističe prof. dr Duško Bjelica, jedan od autora ovog vrijednog izdanja, napominjući da u fudbalskom sportu postoji više hiljada osnovnih tehničkih elemenata koje treba savladati prije nego što se počne sa aktivnim takmičenjem. (Univerzitet Crne Gore)


Univerzitet Crne Gore objavio udžbenik „Fudbal - tehnika i taktika“ (Univerzitet Crne Gore, 14. oktobar 2016.g.)

UCG objavio udžbenik „Fudbal - tehnika i taktika“ (Portal Analitika, 14. oktobar 2016.g.)

01.06.2016. 21:49

VODIČ KROZ STUDIJE Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje za 2016. godinu

vodic 2016 FSNK

Preuzmite VODIČ KROZ STUDIJE Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje za 2016. godinu


* * *


Fakultet za sport i fizičko vaspitanje objavio Vodič kroz studije za 2016. godinu (Univerzitet Crne Gore, 3. jun 2016.g.)

25.04.2016. 01:48Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.