Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Stranica 24
Odluka o imenovanju dva prodekana

15.01.2012. 20:50

Nastava skijanja na Kopaoniku od 21. do 28. januara 2012. godine

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje - osnovne akademske studije fizicka kultura

Predmet: Skijanje (osnovi skijanja)- studenti II godine: Željka Tatar, Danilo Adžić, Ivan Aleksić, Kristina Aranitović, Stefan Bjelić, Stevan Božović, Radomir Ćirović, Ivan Davidović, Anto Dubreta, Mirko Dujović, Dejan Gogić, Miloš Grubač, Vuk Kaluđerović, Armisa Kuč, Stefan Lazarević, Danilo Lučić, Miroslav Ljevaja, Nikola Marković, Nemanja Marojević, Nikola Milović, Ivana Mitrović, Pavle Nerić, Jasmin Omerčević, Zdravko Prekratić, Abert Ramdedović, Nemanja Rosandić, Ognjen Stijepović, Miloš Svrkota, Aleksandar Šćekić, Nikola Travar, Stefan Tripunović, Marko Vujačić, Duško Miljanić, Aleksandar Drinčić, Predrag Potpara, Đorđije Stevović, Nikola Janjušević, Nikola Lalić, Golub Knežević, Jasmina Abdović, Marko Milinković, Milan Koprivica, Željko Janković, Danilo Kovačević, Boban Krušić, Vladimir Kujović, Marko Miranović, Nikola Popović, Stevan Trailović, Adam Zoranić, Radovan Đukić, Petar Perošević i Mašan Brković.

Predmet:Tehnika i metodika skijanja- studenti III godine: Velika Batrović, Aleksandar Deretić, Sanja Đenadić, Marko Ivanović, Kristina Jurković, Nenad Knežević, Miloš Krsmanović, Vasilije Ljumović, Ružica Maksimović, Marko Mijušković, Novica Raonić, Tamara Srdanović, Jovan Vojinović, Petar D. Lekić, Jovana Zlatičanin, Dane Žegarac, Branko Vukotić, Špiro Todorović, Nemanja Pejović, Veselin Božović, Mladen Radović, Marko Babić, Zoran Stanišić, Miloš Miletić, Miloš Ćupić, Kenan Arslanović, Bojan Deletić, Milena Antović, Veljko Veličković, Nikola Đukanović, Nikola Koćalo, Branko Novaković, Jadranka Pavićević, Predrag Stanjević, Jovan Radulović, Ivan Mijović, Aleksandar Bulatović, Mašan Brković i Marko Radusinović.

Nastavnik Doc. dr Rašid Hadžic. Saradnici u nastavi Doc. dr Jovica Petkovic, Dr Stevo Popović , Mr Aldijana Muratović i demonstratori.


12.01.2012. 02:18

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje u pripremnoj fazi za izgradnju fiskulturne dvorane
10.01.2012. 02:12

Svečano uručenje diploma

SPISAK DIPLOMIRANIH STUDENATA NA FAKULTETU ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE U NIKŠIĆU U KALENDARSKOJ 2011.GODINI NA SVIM STUDIJSKIM PROGRAMIMA

FIZIČKA KULTURA - Osnovne akademske studije

Jovović Milisav, Bešović Miloš, Rajković Marko, Vukanović Marko, Simić Aleksandar, Zejak Vesko, Milatović Nebojša, Perović Miloš, Lješković Miloš, Stanić Ivan, Tripković Miloš, Janjušević Branislav, Mugoša Dražen, Vujisić Dalibor, Prelević Radovan, Vujović Dragan, Bajramović Elvir, Novaković Aleksandar, Vuletić Ivan, Miranović Milan, Ralević Bojan, Jakić Arsenije, Ćuzović Dragoljub, Aprcović Živko, Bulatović Marko, Barac Željko i Ivanović Mladen

.

SPORTSKI NOVINARI - Osnovne primijenjene studije

Medenica Mladen, Stanišić Slađana, Gajević Ana, Vasiljević Tijana, Panić Marko, Drobnjak Dijana, Popović Aleksandar, Bogojević Dejan, Vujković Tamara i Jovanović Marija.

SPORTSKI TRENERI - Osnovne primijenjene studije

Mrđenović Željko, Karadžić Sandra, Sekulić Mirjana, Kovačević Miljan, Vujović Vasko i Đurović Vladimir.

FIZIČKA KULTURA- Postdiplomske - specijalističke studije

Božović Ivan, Tripković Miloš, Stanić Ivan, Milatović Nebojša, Lješković Miloš, Bubanja Marija, Ralević Bojan, Fatić Igor, Jovović Dejan i Vujović Dražen.

FIZIČKA KULTURA - Postdiplomske magistarske studije

Gazdić Brnko, Mušović Adnan, Bulatović Dražen, Ivanović Dario, Muratović Aldijana, Šćepanović Ivica, Čanjak Radomir i Vlahović Aleksandar.

SPORT I FITNESS - Postdiplomske - specijalističke studije

Jović Andrijana, Jovanović Milan, Porobić Lazar, Krušić Saša, Caušević Dejan, Dakić Saša, Đuričković Ivan i Nenezić Zvezdan.

ČETVOROGODIŠNJI STUDIJ FIZIČKA KULTURA PO STARI STAROM PROGRAMU STUDIRANJA

Čvorović Đorđije i Mijušković Dragan.

Svečano uručenje diploma obaviće se u srijedu 21.12.2011.godine u 11,oo časova u amfiteatru Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje.

Dobro došli !

Dekan ,

Prof. dr Duško Bjelica

19.12.2011. 13:19

IX Međunarodna naučna konferencija i VIII Kongres CSA - Prvo obavještenje

PRVO OBAVJEŠTENJE

IX–ta MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA
i VIII–i KONGRES CRNOGORSKE SPORTSKE AKADEMIJE

Transformacioni procesi u sportu

HERCEG NOVI , 05 - 08. april. 2012. godine , Hotel PLAŽA

‘’SPORTSKA DOSTIGNUĆA’’

Dinamika prijavljivanja radova

Rok: Prijavljivanje sažetaka na našem i engleskom jeziku 25.12 2011. godine ;

Rok: Dostavljanje kompletnog rada zaključno sa 01. martom. 2012. godine.

Nakon isteka navedenih rokova radovi se neće primati i razmatrati.

- Jedan učesnik se može pojaviti u ulozi autora ili koautora najviše na tri rada od kojih samo na jednom radu može biti samostalno.

- Kotizacija za učešće uplaćuje se u iznosu od 100,oo eura po jednom radu, na način kako je naprijed navedeno.

- Radovi sa sažetkom na engleskom jeziku objavljuju se u Časopisu Sport Mont sa međunarodnom redakcijom i distribucijom.

Radovi se pišu na sljedeći način:

- Obim: do 6 stranica teksta, tabela, crteža, grafikona, spiska literature,abstrakta na engleskom jeziku.

- Font: Times New Roman-12, Serbian latin.

- Margine: 2,5 sa svih strana.

Radove pripremite prema sledećoj strukturi:

Naslov rada (na jezicima bivših jugoslovenskih republika i engleskom jeziku)

Ime i prezime autora i koautora (Institucija)

1. Uvod

2. Materijal i metode

3. Rezultati i diskusija

4. Zaključak

Literatura

abstrakt na ebgleskom jeziku

LITERATURU je potrebno navoditi prema APA standardu (http://www.apa.org/journals/webref.html)

Radovi koji ne budu urađeni po naprijed navedenom uputstvu i dinamici zadatih termina će se odbaciti i neće se uzimati u obzir.

Napomena: Radovi se mogu pisati i na engleskom jeziku

Prijavljivanje učesnika se vrši na email: sportmont@t-com.me

Uslužni telefax: 00382 40 235 200

Adresa: Džordža Vašingtona 445

81000 Podgorica, Crna Gora

Napomena: Deset najkvalitetnijih radova po mišljenju recenzenata bice objavljeni u časopisu: Montenegrin Journal of Sports Science and Medicine

S poštovanjem,

Predsjednik priređivačkog odbora,
Prof. dr Duško Bjelica


04.12.2011. 20:18