Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Stranica 25
Prof. dr Duško Bjelica i zvanično, po drugi put jednoglasno izabran za dekana Fakulteta

Prof. dr Duško Bjelica i zvanično, po drugi put jednoglasno izabran za dekana Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore i u narednom trogodišnjem mandatnom periodu
11.10.2011. 13:47

Seminar profesora fizičke kulture na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću

Na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću jednodnevni seminar za profesore fizičke kulture

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje iz Nikšića u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i sporta Vlade Crne Gore organizuje jednodnevni seminar za profesore fizičke kulture iz Crne Gore.

Odlučeno je da iz svih osnovnih i srednjih škola u Crnoj Gori seminaru prisustvuje samo po jedan profesor fizičkog vaspitanja kojeg ta ustanova odredi i pismeno prijavi najkasnije i zaključno sa 11.oktobrom 2011.godine o čemu su sve škole već pismeno obaviještene.

Pedagozi fizičke kulture će se edukovati iz oblasti školskog sporta, praćenja i kontrole rasta i razvoja djece školskog uzrasta, kao i novih metodologija u nastavi fizičkog vaspitanja, a resorno Ministarstvo prosvjete i sporta je dalo punu podršku ovoj inicijativi. Jedan ovakav skup će biti organizovan i na proljeće u drugom polugodištu.

Imajući u vidu da u Crnoj Gori ima preko 200 osnovnih i srednjih škola opredjeljenje je da sada na seminaru koji je zakazan za srijedu 26.oktobar 2011.godine sa početkom u 10,oo časova na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću prisustvuje samo po jedan profesor fizičke kulture iz jedne škole što nebi izazvalo bilo kakav poremećaj u nastavi kao i zbog ograničenih kapaciteta na samom fakultetu.

I u Ministarstvu prosvjete i sporta su mišljenja da će seminar u velikoj mjeri doprinijeti permanentnom usavršavanju profesora fizičkog vaspitanja i njihovog upoznavanja sa savremenim naučnim saznanjima i dostignućima u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta.

Dekan,
Prof. dr Duško Bjelica

Pomoćnica ministra prosvjete i sporta Mubera Kurpejović na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću 06.10.2011. 14:19

Prijem za brucoše na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje, 12.9.2011.g

Dekan Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje, prof. dr Duško Bjelica je sa saradnicima upriličio prijem za brucoše na Fizičkoj kulturi u Nikšiću, 12.9.2011. godine.

23.09.2011. 01:36

Međunarodna naučna konferencija u Hrvatskoj - Opatija, 8-11. septembar 2011. godine23.09.2011. 01:29

Konkurs za upis na postdiplomske-magistarske studije

Konkurs za upis na postdiplomske-magistarske studije je objavljen 22.8.2011.g. u dnevnim listovima Pobjeda, Dan, Vijesti

855

18.08.2011.

UNIVERZITET CRNE GORE

FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE U NIKŠIĆU

Na osnovu odluke Senata i Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću, objavljuje

K O N K U R S

- ZA UPIS NA POSTDIPLOMSKE- MAGISTARSKE AKADEMSKE STUDIJE FIZIČKA KULTURA ZA STUDIJSKU 2011/12. GODINU

- ZA POSTDIPLOMSKE PRIMIJENJENE STUDIJE ’’FIZIČKO VASPITANJE DJECE’’ ZA STUDIJSKU 2011/12. GODINU

Po ovom konkursu Fakultet za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću upisaće po 25 kandidata na obadva studijska programaPravo prijave imaju studenti koji su završili studije fizičke kulture ili uže sporta ili fizičkog vaspitanja, učiteljske studije ili studije za predškolsko vaspitanje. Uz prijavu kandidat dostavlja:

1. original diplomu ili original uvjerenje o završenim studijama
2. izvod iz knjige rođenih – original
3. uvjerenje o položenim ispitima na završenim studijama (bez obzira gdje i kada su završili četvorogodišnje studije) sa prosječnom ocjenom
4. dokaz o aktivnom znanju stranog jezika

Strani državljani, odnosno lica koja su stekla inostranu diplomu dužni su podnijeti nostrifikovanu diplomu o završenim studijama. Magistarske studije organizuju se kao samofinansirajuće studije. Školarina iznosi 2.000,oo eura za studijsku godinu, odnosno 1.000,oo eura po semestru. Studije traju dva semestra 60 ECTS i organizuju se u skladu sa Bolonjskom deklaracijom.

Prijave na konkurs se podnose Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću, ul: Narodne omladine bb, 81400 Nikšić u roku 30 dana od dana objavljivanja konkursa. Kontakt telefoni: 040 235-207, 040 235-204, faks 040 235-200.

Dekan,
Prof. dr Duško Bjelica

25.08.2011. 10:59