Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Stranica 27
Promocija izdanja Univerziteta Crne Gore - Fakultet za sport i fizičko vaspitanje iz Nikšića

Petak, 6. maj 2011. godine u 17,oo h

podgoricki sajam fsnk

1. Prof. dr Duško Bjelica, Doc. dr Jovica Petković – “TEORIJA FIZIČKOG VASPITANJA I OSNOVE ŠKOLSKOG SPORTA”

2. Prof. dr Kemal Idrizović – “ATLETIKA I i II”

3. Prof. dr Duško Bjelica, Dr Dragan Krivokapić – “TEORIJSKE OSNOVE FIZIČKE KULTURE”

O knjigama govore: Doc. dr Dobrislav Vujović , Doc. dr Jovica Petković , Prof. dr Kemal Idrizović i Dr Dragan Krivokapić

Sajam knjiga, Garaža Delta sitija u Podgorici

podgoricki sajam fsnk

podgoricki sajam fsnk

podgoricki sajam fsnk

podgoricki sajam fsnk

podgoricki sajam fsnk

podgoricki sajam fsnk

podgoricki sajam fsnk

* * *

UNIVERZITET CRNE GORE

FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE - NIKŠIĆ

Prof.dr Duško Bjelica, dr Dragan Krivokapić

TEORIJSKE OSNOVE FIZIČKE KULTURE

Dinamičan razvoj naučnih područja na koje se oslanja teorija fizičke kulture, i značajan napredak u srodnim naučnim oblastima koji je postignut u prvoj dekadi ovog stoljeća, javlja se kao imperativ osavremenjavanja već postojeće literature iz ove oblasti. U takvim okolnostima, osim drugih pozitivnih promjena, značajno je povećana i pažnja za problemima dubljeg naučnog osmišljavanja teorije fizičke kulture. Potreba za naučnom zasnovanošću fizičke kulture pokreće brojna pitanja, ponajviše ona koja, unutar savremenog društava nastaju na planu dostupnosti i humanizacije njene djelatnosti.

Upravo, traganje za pravim odgovorima moguće je i lakše ostvarivo preko stručno edukovanog i samosvjesnog nastavnog kadra, čiji aktivni misaono-osjećajni odnos prema osnovnim teorijskim i prakseološkim pitanjima fizičke kulture predstavlja i svojevrstan zalog kulturi čovjekovih potreba i u budućim vremenima.

Udžbenik Teorijske osnove fizičke kulture je pisan za potrebe naučno-nastavnog rada studenata Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore, kao i studenata Odsjeka za obrazovanje učitelja Filofofskog fakulteta, sa ciljem da im pruži neophodna saznanja iz ove nastavno-naučne oblasti i omogući uspješniju pripremu ispita. Teorijske osnove fizičke kulture, kao predmet sa čijim programom je sadržaj ove knjige usaglašen, podstiče intelektualni napor studenata na analizu samih osnova struke koju su odabrali i pomaže im da se lakše snalaze u mnoštvu veoma složenih veza i odnosa koji u njoj djeluju. Ova knjiga treba da ih podstakne na razmišljanje, otvori nove perspektive, ukaže na nove pristupe, da ih podstakne da se prihvate izuzetno složene i odgovorne, ali iznad svega plemenite uloge sportskih pedagoga. Njihova dužnost je da, shvatajući suštinu, osnovne ciljeve, zdravstvene i vaspitne potencijale sporta i fizičkog vaspitanja omoguće djeci da odrastu baveći se sportom, formiraju ponašanja i navike koje podstiču pravilniji rast i razvoj i omogućavaju duži i zdraviji život.

Ovaj udžbenik će olakšati upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima iz oblasti teorije fizičke kulture kao i principima, sistemima, i metodama koji se u njoj primjenjuju. Takođe, doprinosiće sticanju znanja iz opšte kulture i profesionalne edukacije, razvijanju kritičke svijesti i naučnog pristupa sadržajima iz ove oblasti.

Vjerujemo da će sadržaj ove knjige poslužiti kao koristan izvor saznanja svim budućim stručnjacima koji se opredjeljuju za najplemenitiji poziv – vaspitno-obrazovni rad sa mladima. Ako ih sadržaj ove knjige dovoljno zainteresuje, podstakne na razmišljanje, analizu i kritički odnos prema aktuelnoj i školskoj praksi, ako u njima inicira želju za promjenom i poboljšanjem, onda ćemo znati da smo učinili važan korak ka humanijem svijetu sporta, ljepšem djetinjstvu i formiranju zdravijih stilova života.

* * *

Univerzitet Crne Gore

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje – Nikšić

Teorija fizičkog vaspitanja i osnove školskog sporta, autori: Prof. dr Duško Bjelica i doc. dr Jovica Petković, izdavač UCG, Podgorica 2009. godine

Imam čast i zadovoljstvo da danas na sajmu knjiga, zajedno sa svojim kolegama, kažem par riječi o univerzitetskom udžbeniku Teorija fizičkog vaspitanja i osnove školskog sporta. Ovaj udžbenik čiji smo autori prof. Bjelica i ja, prvenstveno je namijenjen studentima postdiplomskih specijalističkih studija Fizička kultura na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje, kao i studentima srodnih studijskih grupa i programa.

Knjiga koju smo napisali, je samo materijalizacija onog ega koji nas stvaralački nosi u promociji najplemenitijih humanističkih težnji, koje sežu u potrebi čovjeka za samoprevazilaženjem.

Udžbenik je napisan na 166 stranica u kojima je posebno opisano i razrađeno svako razdoblje i kritični periodi razvoja djece. Tu se prije svega misli na period kada dijete prohoda, period kada polazi u školu i potpuno mijenja svoje dotadašnje navike i period predpuberteta i puberteta. U tim periodima, rad sa djecom kroz razne programe u nastavi fizičkog vaspitanja kao i kroz vannastavne aktivnosti mora biti vrlo pažljivo i strogo doziran i odmjeren i u tome se i prepoznaje težina ovog udžbenika. Autori su pokušali kroz rukopis ove knjige pojasniti šta je ustvari zamisao školskog sporta i koji je to biološki, mentalni i pedagoški značaj. Takođe su i detaljno prikazani motorički testovi za predškolski i rani školski uzrast, na osnovu kojih se mogu procijeniti nivoi razvoja pojedinih motoričkih dimenzija. Zatim, kao osnovni cilj u kreiranju zdrave i sposobne ličnosti i preduslova za bavljenje sportom, pokušali smo pojasniti načela svestranog razvoja i specijalizacije, kao i uticaje spoljašnjih i unutrašnjih činilaca trenažno-obrazovnog procesa.

U drugom dijelu knjige razrađena su poglavlja usavršavanja motoričkih vještina, doziranje opterećenja treninga za djecu kao i struktura časa treninga sa svojim sadržajima i zadacima. Takođe su date šeme i programi razvoja i modelovanja treninga brzine, snage, koordinacije i izdržljivosti za učenike uzrasta od 6 do 10 godine, kao i za uzrast puberteta.

Na kraju udžbenika posvetili smo pažnju prednostima i opasnostima koje sa sobom nosi uključivanje djece u proces prečestog takmičenja i uticaj takvih aktivnosti na razvoj ličnosti.

Kroz pisanje udžbenika autori su nalazili veliku pomoć u širokom spektru inostrane literature iz ove i slične oblasti.

Kao i svaki prvi korak, a ovo jeste prvi korak, jer se radi o prvoj knjizi sa ovom tematikom na prostoru Crne Gore, ovaj udžbenik može da ima bolju verziju, dopunjenu i popravljenu, pa se autori unaprijed zahvaljuju svim dobronamjernim čitaocima na primjedbama i savjetima. Posebnu zahvalnost dugujemo onima koji su to već učinili.

* * *

UNIVERZITET CRNE GORE

FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE

Atletika I i II; Autor: prof. dr Kemal Idrizović; Izdavač: UCG, Podgorica, 2011. godine

Knjiga Atletika I i II, je nastala prije svega zbog potrebe da se u skladu sa najnovijim izmjenama planova i programa na svim jedinicama Univerziteta Crne Gore, pripremi udžbenik koji će studentima omogućiti da na najjednostavniji način dođu do svi potrebnih informacija koje su im neophodne kada je prostor atletike u pitanju.

Kao i svaka neprolazna vrijednost, tako i atletika zahtijeva stalno nova tumačenja i analize, koje u skladu sa njenim svakodnevnim izmjenama, moraju biti pretočene u razumljivu formu, kakvi moraju biti udžbenici namijenjeni studentima.

Ovaj udžbenik je namijenjen prije svega budućim kineziolozima. No, s obzirom na stalnu aktuelnost atletike, u njemu će potrebne informacije naći svako kome atletika sada nešto znači, ili će u budućnosti značiti.

Sam udžbenik predstavlja prvi, svakako i najteži korak (hodajući ili trčeći), skok ili hitac, prema jednoj knjizi koja će u budućnosti zaokupiti još širi domen podataka o sportu kakav je atletika. Strukturiran je od pet dijelova, na 529 stranica.

Koncepcija udžbenika je podređena programskim sadržajima nastavnih predmeta Atletika I i Atletika II na Studijskom programu fizička kultura, Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje, Univerziteta Crne Gore.

Osnovni sistem, ili način na koji je udžbenik pisan, omogućava studentima da se na jednostavan način upoznaju sa osnovama strukture atletskih disciplina, kao i trenažnim procesom u okviru njih, i to, može se reći, sa aspekta najnovijih dostignuća.

Konstrukcija ovog udžbenika je postavljena tako, da će njenom korisniku pružiti mogućnost, da osim, što će se naći u situaciji da ovlada znanjima iz tehnike i metodike atletskih disciplina, ujedno dođe do velikog broja aktuelnih saznanja iz istraživačke oblasti, čiji je predmet bila atletika i njene discipline. Tim putem se pokušalo povezati klasične, standardne informacije, od kojih udžbenik mora biti sačinjen, sa savremenim trendovima i naučnim stremljenjima.

Korijen atletike je vezan za najjednostavnije kretne strukture, koje su se još od najranijih vremena koristile kao takmičarske aktivnosti, a vremenom su prerasle u sport, koji je dobio ime atletika. Kako je korijen tih takmičenja duboko u prošlosti, a atleta koji u njima učestvuje oličenje snažnog i lijepog tijela, dugo je atletikom imenovan cjelokupni prostor sporta. Diferencijacijom sportskih disciplina koja će se desiti u XIX vijeku, atletika će postati zaseban sport. Bez obzira na to, još jedan period, atletika će se dijeliti na dva segmenta, laku i tešku atletiku. Laka atletika je uglavnom obuhvatala discipline koje su danas u okviru atletike, dok se pod teškom atletikom podrazumijevalo dizanje tegova i rvanje. Ovakva podjela više ne postoji, međutim njeni tragovi su ostali u današnjim nazivima za atletski sport u pojedinim zemljama (Rusija: Лёгкая атлетика, Njemačka: Leichtathletik, Italija: Atletica leggera, Češka: Lehká atletika). Pridjev atletski, u smislu sportski, danas se najčešće susreće u engleskom govornom području, gdje se za atletiku koristi izraz ″Track & Field″.

Atletika je sport koji zbog svoje fundamentalnosti nikada nije izgubio na aktuelnosti. Bilo da se radi o njenim takmičenjima, bilo da se radi o sportskim školama, bilo da je u pitanju kondicioni trening drugih sportskih disciplina, koji je snažno oslonjen na atletske trenažne programe. Atletika time konstantno obnavlja svoj značaj, a ovakvi udžbenici su potreba i u tom smislu.

07.05.2011. 09:24

Promocija izdanja UCG - Fakultet za sport i fizičko vaspitanje iz Nikšića

Petak, 6. maj 2011. godine u 17,ooh

Promocija izdanja UCG - Fakultet za sport i fizičko vaspitanje iz Nikšića

1. Prof. dr Duško Bjelica, Doc. dr Jovica Petković - TEORIJA FIZIČKOG VASPITANJA I OSNOVE ŠKOLSKOG SPORTA

2. Prof. dr Kemal Idrizović - ATLETIKA I i II

3. Prof. dr Duško Bjelica, Dr Dragan Krivokapić - TEORIJSKE OSNOVE FIZIČKE KULTURE

O knjigama će govoriti: Doc. dr Dobrislav Vujović, Doc. dr Jovica Petković, Prof. dr Kemal Idrizović, Dr Dragan Krivokapić

Sajam knjiga, Garaža Delta sitija u Podgorici

03.05.2011. 14:21

Internacionalna konferencija za nauku i fudbal u Italiji na Siciliji, Palermo 15-17. april 2011. god

Poster

Spisak izlagača

10.04.2011. 10:50

Potpisan sporazum i sa Nišlijama

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje iz Nikšića nastavlja intenzivnu međunarodnu naučnu saradnju

Nis

Prof. dr Duško Bjelica, dekan Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore iz Nikšića, potpisao je 01.04.2011. godine u Herceg Novom sporazum o saradnji sa prof. dr Dobricom Živkovićem dekanom Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje na inicijativu kolega iz Srbije.

Nis

Povodom održavanja naučnih skupova CSA u Crnoj Gori, pored potpisivanja sporazuma koji je za nas veoma značajan ne samo što nastavljamo intenzivnu međunarodnu saradnju već Fakultet iz Nikšića tako zauzima značajno mjesto u regionu kad je sportska nauka u pitanju. To se odnosi i na mobilnost studenata i profesora sa dva fakulteta, učešće u zajedničkim naučnim projektima, razmjena najznačajnije literature, predavanja na magistarskim i doktorskim studijama i preko njih inkorporiranje na još nekoliko značajnih evropskih institucija, a prije svega u Grčkoj, jer želimo da idemo u korak sa najboljima, kaže profesor Bjelica i konstatuje da je Fakultet za sport i fizičko vaspitanje iz Nikšića najmlađa jedinica Univerziteta Crne Gore ali da već ima dvanaest potpisanih sporazuma o saradnji na međunarodnom planu što jedan od najznačajnih segmenata u daljem radu.

06.04.2011. 17:16

Academic Recognition for Universities of the Western Balkans

 

Academic Recognition for Universities of the Western Balkans

 

06.04.2011. 17:09