Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Stranica 33
Odluka o upisu studenata na primijenjene specijalističke - postdiplomske studije Sport i fitness

O D L U K A

O upisu studenata na primijenjene
specijalističke - postdiplomske studije
Sport i fitness

Poštovani,

Vijeće Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje iz Nikšića na sjednici održanoj 05. jula 2010. godine zaključilo je da u studijskoj 2010/11 godini upiše broj od 30 (trideset) kandidata na specijalističkim - postdiplomskim primijenjenim studijama: Sport i fitness na samofinansiranju.

Predaja dokumenata i upis studenata će se vršiti u periodu od 23. do 27. avgusta 2010.godine.

Pravo upisa imaju svršeni studenti koji su diplomirali na osnovnim studijama (i imaju 180 ECTS kredita): Sportski treneri, Sportski novinari, Fizička kultura.

S poštovanjem,

D e k a n,
Prof. dr Duško Bjelica

08.07.2010. 02:32

Upisani novi studenti

prijemni ispiti

Nakon testiranja na prijemnom ispitu koji je sproveden na jezeru Krupac i stadionu FK Sutjeska, upisano je 62 kandidata na studijskom programu Fizička kultura. Kandidati su morali polagati i poligon svestranosti i poligon sportskih igara.

Na studijskom programu Sportski novinari upisano je 27 svršenih srednjoškolaca, a na studijskom programu Sportski treneri 15 kandidata.

Na studijskim programima za Sportske trenere Sportske novinare biće oglašena slobodna mjesta za drugi upisni rok.

prijemni ispiti

prijemni ispiti

06.07.2010. 16:56

Studenti Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u Regionalnom ronilačkom centru u Bijeloj

ZVANIČNICI COK-A U POSJETI STUDENTIMA

Bijela

Nakon sedmodnevne praktične nastave iz plivanja i vaterpola u Igalu, studenti Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje iz Nikšića od nedjelje, 13. juna 2010. godine su na obuci ronjenja u Regionalnom ronilačkom centru u Bijeloj gdje će imati posebni tretman u radu.

Bijela

Veselin Mijajlović - direktor Regionalnog ronilačkog centra iz Bijele i prof. dr Duško Bjelica - dekan Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje će posjetiti studente zajedno sa delegacijom COK-a i upoznati se sadržajem njihovog rada.

Naime, u ponedjeljak, 14. juna 2010. godine u 14,oo časova studente je posjetila delegacija Crnogorskog olimpijskog komiteta koju je predvodio predsjednik Mr Dušan Simonović , a pored njega studentima su se obratiti i Petar Porobić - selektor vaterpolo reprezentacije Crne Gore, Dejan Adžić- generalni sekretar Vaterpolo plivačkog saveza Crne Gore, Andrija Popović i Veljko Uskoković proslavljena imena našeg vaterpola.

Sekretar,
Đurđa Vukotić, dipl. pravnik

13.6.2010.

06.07.2010. 16:51

Kanuing na rijeci Zeti

Studenti Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje iz Nikšiča nastavljaju sa praktičnom nastavom

KANUING NA RIJECI ZETI

U okviru redovne praktične nastave iz predmeta: Logorovanje i aktivnosti u prirodi studenti su u nedjelju 20 juna 2010. godine boravili takođe na terenu, na kanuingu rijekom Zetom, gdje su pod nadzorom nastavnika Dr Jovice Petkovića i Dr Dragana Krivokapića vozili ture na relaciji Glava Zete – Tunjevo.

Kanuing

Kanuing

Kanuing na Zeti

21.06.2010. 20:45

Poziv na upis na Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću, kao posebna jedinica UCG, osnovan je 5.06.2008.god. Nastao je transformacijom tri studijska programa, koji su radili do tada u sklopu Filozofskog fakulteta u Nikšiću, gdje su na studijama u četvorogodišnjem trajanju studenti upisivani od 1999.godine. Fakultet raspolaže sa novom zgradom moderno opremljenom na 2.197 m2, sa svim sadržajima za izvođenje nastave na savremen način i po visokim standardima.

U okviru fakulteta školuju se studenti na tri osnovna studija u trajanju od 3 godine: akademske studije - Fizička kultura i primijenjene studije: Sportski treneri i Sportski novinari. Ima specijalističke postdiplomske studije: Fizička kultura i Sport i fitness, kao i postdiplomske magistarske studije Fizička kultura i Fizičko vaspitanje djece.

Želja nam je da naš fakultet svojom aktuelnošću, slojevitošću i senzibilitetom, predstavlja bazu aktivnog-osjećajnog odnosa, ne samo prema sportu već i prema osnovnim teorijskim i prakseološkim pitanjima fizičke kulture svih subjekata pedagoškog procesa, uvijek imajući u vidu da znanja nikad nije dosta i da od svakog znanja postoji veće znanje. Mi naš rad na fakultetu želimo i vidimo, da na još većem nivou osnažuje i širi stručna znanja, stručnu umješnost i stručnu emociomalnost, a kao sredstvo i cilj vaspitanja, naša misija se može sagledati u istorijskom trajanju čovjeka, kao njegovom nastojanju tokom rasta i razvoja, a posebno u intreakciji sa psiho-fizičkim karakteristikama i socijalnim okružnjem.

Sportski rezultat se gradi na bazi više naučnih disciplina, na osnovu čega se može ustanoviti da sport nosi multidisciplinarno obilježje. Onda i ne treba posebno isticati kakav način rada forsiramo na našem fakultetu, jer je na osnovu do sada učinjenog uočljivo da naš fakulktet, kao materijalizivani supstrat, misli o sportu kao pokretačkoj snazi naše mladosti, može i zaslužuje da i Vi budete dio njega.

Znanje je najveće bogatstvo jednog naroda, a zdravlje je najveće bogatstvo svakog čovjeka. Naš cilj je i jedno i drugo, i to će uvijek biti moto našeg rada. Rad koji moramo svakodnevno unapređivati i uvoditi nove standarde. Samo tako možemo pokušati da se održimo u sve jačoj konkurenciji uz napomenu da nam je stalno na umu da se dostignuća u sportu kreću brziniom svjetlosti. Znanje i samo znanje, u sportu je to najvažnije. U sportu je to najizraženije. Jer efekat svakog rada je rezultat, a on je u sportu jedino mjerljiv uvijek. I na svim prostorima jednako. Upisujemo kreativne, sposobne i zdrave djevojke i mladiće, koji žele svestran razvoj ličnosti uz moto: ’’Zdravlje i znanje’’.

Vjerujemo da ćete napraviti pravi izbor za vašu budućnost što se trajno vežete za sport i fizičko vaspitanje studirajući na ovom fakultetu, koji je prepoznat po visokim standardima u cijelom regionu. Fizičko vaspitanje i sport predstavljaju naučnu oblast, koja spada u najsloženije oblasti istraživanja, koja su aktuelna na početku trećeg milenijuma, a koja u svom središtu prije i iznad svega ima jednu vrlo složenu bio-psiho-socijalnu strukturu, koja se zove čovjek.

Vaš pravi izbor opredjeljuje i Vašu ličnost.

17.06.2010. 23:56