Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, 17.05.2019

Dug na osnovu skolarine izmiriti do 25.5.2019.X
OBAVJESTENJE
 

Obavjestavaju se studenti Fakulteta za sport i fizicko vaspitanje sa svih studijskih programa i po svim nivoima studija i sa svih godina studija da bez odlaganja i bezuslovno izmire sva dugovanja po osnovu skolarina zakljucno sa 25.5.2019.godine.

Nakon tog datuma ko ne izmiri dugovanja ce se brisati sa spiskova nastavnih predmeta.

Prilikom uplate studenti treba da upisu pored imena i prezimena i svoj JSK broj.

PRODEKAN ZA NASTAVU
 
Image
Broj posjeta : 519