Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, 02.07.2019

Prijavljeni kandidati za studijski program Fizička kultura i zdravi stilovi životaX

O B A V J E Š T E Nj E

ZA KANDIDATE KOJI KONKURIŠU ZA UPIS NA STUDIJSKI PROGRAM FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA

 

Provjera sklonosti i sposobnosti će biti sprovedena u srijedu, 3. jula 2019. godine po sljedećem rasporedu:

- PLIVANJE:
Mjesto održavanja: Sportski centar - ispred ulaza na bazen
Okupljanje kandidata u 8:15 sati.
Napomena: plivanje je eliminaciono

- ATLETIKA (trčanje na 100m):
Mjesto održavanja: Gradski stadion
Početak testiranja:  u 9:15 sati.

- POLIGON SPRETNOSTI I OKRETNOSTI:
Mjesto održavanja: Fiskulturna sala na Filozofskom fakultetu
Početak testiranja:  u 10:00 sati.

- POLIGON SPORTSKIH IGARA (fudbal, košarka, rukomet, odbojka):
Mjesto održavanja: Ekonomska skola
Početak testiranja:  u 12:00 sati.

Kandidati su obavezni:

- Ponijeti sa sobom identifikacioni dokument: biometrijsku ličnu kartu ili pasoš ili vozačku dozvolu; u suprotnom NEĆE MOĆI pristupiti testiranju.

- Ponijeti sa sobom ODGOVARAJUĆU SPORTSKU OPREMU za trčanje, poligon sportskih igara i poligon svestranosti (šorc, majica i patika), kao i kupaći.

- Dostaviti ljekarsko uvjerenje da su sposobni za studiranje na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje.

Predsjednik komisije:
Doc. dr Danilo Bojanić

Image

Dokumenti

Broj posjeta : 766

12.02.2020

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Sva antropometrijska testiranja vaterpolista na Univerzitetu Crne Gore - reprezentacija i klubova


22.02.2020

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Testirani takmičari na Prvenstvu Crne Gore za seniorke i seniore u karateu


22.02.2020

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Sva izdanja časopisa Montenegrin Journal of Sports Science and Medicine


20.02.2020

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Praktična nastava na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore u ljetnjem semestru 2019/2020 - Foto galerije


18.02.2020

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Lisabonski sastanak EUFITMOS projekta: Kondicija kod mladih pratiće se u okviru evropske mreže  


17.02.2020

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Praktična nastava na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore u ljetnjem semestru 2019/2020 - Video zapisi


17.02.2020

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Evropsko srebro u karateu za Predraga Smolovića studenta prve godine Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore


15.02.2020

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Martovsko izdanje naučnog časopisa MJSSM već dostupno onlajn


14.02.2020

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Deseta doktorska disertacija odbranjena na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje


14.02.2020

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Odbranjena doktorska disertacija: Antropometrijski parametri kao indikatori gojaznosti kod adolescenata u Crnoj Gori