Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, 02.07.2019

Prijavljeni kandidati za studijski program Sportski novinari i treneriX

O B A V J E Š T E Nj E

ZA KANDIDATE KOJI KONKURIŠU ZA UPIS NA STUDIJSKI PROGRAM SPORTSKI NOVINARI I TRENERI

 

Testiranje (test opšteg znanja) kandidata će biti sprovedeno u utorak,2. jula 2019. godine u terminu od 11:00 sati u amfiteatru fakulteta.

Kandidati su obavezni:

- Ponijeti sa sobom identifikacioni dokument: biometrijsku ličnu kartu ili pasoš ili vozačku dozvolu; u suprotnom NEĆE MOĆI pristupiti testiranju.

- Dostaviti ljekarsko uvjerenje da su sposobni za studiranje na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje.

 

Predsjednik komisije:
Doc. dr Danilo Bojanić

Image

Dokumenti

Broj posjeta : 1210