Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, 03.07.2019

Rang lista kandidata za Sportske novinare i trenereX

Rang lista kandidata za Sportske novinare i trenere data je u prilogu ispod.

Za upis primljenih kandidata potrebno je predati:

- Indeks

- Dva prijavna lista (ŠV 20)

- Dvije fotografije

- Dokaz o uplati ličnog osiguranja kod osiguravajuće kuće po izboru

Upis će se obaviti 4. i 5. jula 2019. godine (četvrtak i petak). Kandidati koji ne obave upis u naznačenom roku smatraće se da su odustali od studija i ta slobodna mjesta biće oglašena na sljedeći konkurs za upis.

Dokumenti

Broj posjeta : 1016