Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, 08.07.2019

Testiranje kandidata za drugi upisni rok za studijski program Sportski novinari i treneriX

O B A V J E Š T E Nj E

ZA KANDIDATE KOJI KONKURIŠU ZA DRUGI USPISNI ROK NA STUDIJSKI PROGRAM SPORTSKI NOVINARI I TRENERI

 

Testiranje (test opšteg znanja) kandidata će biti sprovedeno u srijedu, 10. jula 2019. godine u terminu od 13:00 sati u amfiteatru fakulteta.

Kandidati su obavezni:

- Ponijeti sa sobom identifikacioni dokument: biometrijsku ličnu kartu ili pasoš ili vozačku dozvolu; u suprotnom NEĆE MOĆI pristupiti testiranju.

- Uz konkursnu dokumentaciju dostaviti ljekarsko uvjerenje sa napomenom da su kandidati sposobni za studiranje na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje.

 

Predsjednik komisije:
Doc. dr Danilo Bojanić

FOTO GALERIJA

https://www.ucg.ac.me/objava.php?blog_id=1259&objava_id=49507

https://www.ucg.ac.me/objava.php?blog_id=1259&objava_id=49583

 

 

Image

Broj posjeta : 518