Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, 27.08.2019

Provjera sklonosti i sposobnosti za SP Fizička kultura i zdravi stilovi života 2. septembraX

U III upisnom roku, na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore ostalo je 16 slobodnih mjesta za studijski program Fizička kultura i zdravi stilovi života.

(Tekst Konkursa dostupan na linku:  https://www.ucg.ac.me/objava/blog/10/objava/50430-tekst-konkursa-za-upis-studenata-u-i-godinu-osnovnih-studija-ucg-za-2019-20-godinu-iii-upisni-rok)

Za kandidate koji konkurišu za upis na ovaj program provjera sklonosti i sposobnosti će biti sprovedena u ponedjeljak 2. septembra  2019. godine po sljedećem rasporedu

PLIVANJE

Mjesto održavanja: jezero Krupac - Nikšić

Okupljanje kandidata u 08:45 časova

Napomena: plivanje je eliminaciono

 

Nakon provjere znanja plivanja kandidati će polagati ostale discipline po sljedećem redosledu:

ATLETIKA (trčanje na 100m)

Mjesto održavanja: 09:30 gradski stadion „Sutjeska“

POLIGON SVESTRANOSTI

Mjesto održavanja: fiskulturna sala na Filozofskom fakultetu u 10:00 časova

POLIGON SPORTSKIH IGARA (fudbal, košarka, rukomet, odbojka)

Mjesto održavanja: fiskulturna sala Ekonomske škole u 11:00 časova

 

KANDIDATI SU OBAVEZNI:

 

- prije polaganja dostaviti studentskoj službi odgovarajuće ljekarsko uvjerenje ljekara specijaliste (da je kandidat sposoban za studiranje na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje) i dokaz o uplati za provjeru fizičkih sposobnosti i sklonosti u iznosu od 20 eura na žiro račun: 510-22528-65

- ponijeti sa sobom identifikacioni dokument: biometrijsku ličnu kartu ili pasoš ili vozačku dozvolu; u suprotnom neće moći pristupiti testiranju;

- ponijeti sa sobom odgovarajuću sportsku opremu za plivanje, za trčanje, poligon sportskih igara i poligon svestranosti (šorc, majicu i patike), kao i kupaće gaće.

- Informator o načinu polaganja prijemnog ispita nalazi se u nastavku (teksta)  i u studentskoj službi fakulteta.

Nakon formiranja rang liste kandidati koji ispune uslove za upis dužni su da zaključno sa utorkom (3.septembra 2019) dostave sljedeća dokumenta u studentsku službu Fakulteta:

  • Index
  • 2  Prijavna lista (ŠV 20)
  • Dvije fotografije
  • Dokaz o uplati ličnog osiguranja kod osiguravajuće kuće po izboru

NAPOMENA:

Primljeni kandidati dužni su obaviti upis u predviđenom roku, u suprotnom smatraće se da su odustali.

 

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Adresa: Ul. Vuka Karadžića br. 83, 81400 Nikšić

Telefon: +382 40 235 204, +382 40 235 207

Faks: +382 40 235 200

Mail: fakultetzasportnk@t-com.me

Adresa: https://www.ucg.ac.me/sport 

 

https://www.mladiniksica.me/provjera-sklonosti-i-sposobnosti-za-sp-fizicka-kultura-i-zdravi-stilovi-zivota-2-septembra/

Dokumenti

Broj posjeta : 541