Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, 28.11.2019

Intenzivirano regionalno partnerstvo na polju naučnog istraživanja u oblasti sportaFOTO ALBUM

Fakultet  za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore intenziviraće nastavnu i naučnoistraživačku saradnju sa Fakultetom sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu. To je dogovoreno tokom zvanične posjete  dekana nikšićkog fakulteta  Steva Popovića i profesora Duška Bjelice novosadskom fakultetu, a u okviru CEEPUS programa.

„Temelj dosadašnje saradnje se ogledao u razmjeni studenata i nastavnog kadra, zajedničkim bilateralnim i međunarodnim projektima, ali i zajedničkim izdavaštvom kada su nekontinuirane i kontinuirane publikacije u pitanju, kao i zajedničkim trening  školama, seminarima i naučnim konferencijama“, kazao je dekan Popović.

Profesor Bjelica je dodao da uvijek ima prostora za poboljšanje, pogotovo u saradnji na naučnoistraživačkom polju i pokretanju zajedničkih projekata sa novosadskim fakultetom koji ima dugu i prepoznatljivu tradiciju u oblasti nauke o sportu.

Pored učešća na predavanjima u okviru CEEPUS programa, profesori su se sastali sa dekanom novosadskog fakulteta Nebojšom Maksimovićem i institutcionalnim koordinatorom CEEPUS programa Radenkom Matićem.

Takođe, sastali su se i sa pokrajinskim sekretarom za visoko obrazovanje i tehnološki razvoj i novosadskim profesorom Zoranom Miloševićem.

Ovi bilateralni sastanci su imali za cilj evaluaciju dosadašnjih zajedničkih aktivnosti, ali i planiranje budućih, koje će biti u još većem obimu i sa jačim intenzitetom u budućnosti.

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) program koji je podržao ovu posjetu je srednjeevropski program za razmjenu studenata i nastavnog osoblja, sa sjedištem u Beču, u Austriji. Ovaj program, koji uključuje 15 zemalja, omogućava mobilnost studenata i profesora, sa osnovnim ciljem unapređenja obrazovanja na visokoškolskim institucijama.

Medijske objave : https://www.mina.news/minasport/intenzivirati-regionalno-partnerstvo-radi-naucnog-istrazivanja-u-sportu/

https://www.vijesti.me/vijesti/drustvo/intenzivirati-regionalno-partnerstvo-radi-naucnog-istrazivanja-u-sportu

https://www.mladiniksica.me/intenzivirano-regionalno-partnerstvo-na-polju-naucnog-istrazivanja-u-oblasti-sporta/

 

Image

 

 

 

Broj posjeta : 860

31.07.2020

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Kompletna antropometrijska mjerenja fudbalera i fudbalerki Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Slovenije i Sjeverne Makedonije na Univerzitetu Crne Gore seniora, juniora i futsala


30.07.2020

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Sva izdanja časopisa Journal of Anthropology of Sport and Physical Education


25.07.2020

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Raspored ispita za septembarski ispitni rok


22.07.2020

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Rezultati prijemnog ispita i konačna rang lista kandidata - Fizička kultura i zdravi stilovi života, drugi upisni rok jul, 2020


21.07.2020

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Rezultati prijemnog ispita (test) i konačna rang lista kandidata - Sportski novinari i treneri drugi upisni rok jul, 2020


18.07.2020

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

PRIJAVA ISPITA ZA SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK


15.07.2020

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Polaganje prijemnog ispita na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje 21 - 22. jula 2020 godine.


10.07.2020

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Konačna rang lista i obavještenje o upisu - Fizička kultura i zdravi stilovi života - prvi upisni rok jul 2020. godine


10.07.2020

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Konačna rang lista i obavještenje o upisu - Sportski novinari i treneri - prvi upisni rok jul 2020. godine


09.07.2020

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Rezultati prijemnog ispita - Fizička kultura i zdravi stilovi života