Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, 06.02.2020

COST akcija: Predstavnici UCG sa evropskim kolegama o multidisciplinarnoj nastavi za društvenu promjenu  X

Kako najbolje edukovati i pripremiti diplomirane studente i oformiti multidisciplinarnu nastavu i učenje, za koju postoji sve veća potreba, izazov je sa kojima se suočavaju visokoobrazovne ustanove u 21. vijeku.

To je bila je jedna od tema koja je okupila predstavnike univerziteta iz 37 zemalja Evrope, među kojima i predstavnike Univerziteta Crne Gore, u okviru COST akcije, krajem januara, na Univerzitetu u Novom Sadu.

U ime Univerziteta Crne Gore, u okviru akcije, pod nazivom Multidisciplinarna inovacija za društvenu promjenu, učesnici skupa su bili prof. dr Stevo Popović  i doc. dr Bojan Mašanović. Dio tima predstavnika UCG u ovoj COST akciji je i prof. dr Sanja Peković. 

Cilj ove akcije je pokazati kako  se, usvajanjem multidisciplinarne inovacije može odgovoriti na socijalne probleme pristupom koji  podržava pozitivne društvene promjene i razvoj međunarodnog javnog diskursa. To će se postići uspostavljanjem Pan-Evropske laboratorija za inovacije u javnom sektoru (ePSI).

Profesor Popović navodi da su COST akcije važne za našu zemlju i zemlje iz regiona u pogledu povezivanja, razmjena iskustava i uvođenja inovacija, što je i  sam cilj ove COST akcije.

Kao dekan Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje, Popović navodi da sport može da utiče na  promjene u društvu.

"Ovo pitanje je vrlo aktuelno na našim prostorima od 90-ih  na ovamo i vrlo značajno pitanje, jer kako može da nas posvađa, tako može i da nas pomiri”, ukazao je on na jednu od sfera razmjene iskustava.

On zaključuje da će Univerzitet Crne Gore učešćem u ovakvim i sličnim akcijama imati puno koristi.

 

 

Image

Broj posjeta : 285