Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Antropometrijsko mjerenje džudistkinje Jovane Peković
Antropometrijsko mjerenje džudistkinje Jovane Peković

Centar za dijagnostiku Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore je u utorak 19. septembra ugostio stipendistkinju Crnogorskog olimpijskog komiteta Jovanu Peković, najuspješniju crnogorsku džudistkinju u 2016. godini, a koja je godinu dana ranije osvojila bronzanu medalju na Svjetskom kadetskom prvenstvu u Sarajevu. U dijagnostičkom centru koji je akreditovan od strane Ministarstva nauke i sistematizovan od strane Univerziteta Crne Gore kao naučnoistraživačka institucija, obavljeno je detaljno antropometrijsko mjerenje sa svim relevantnim parametrima. Na osnovu inovativnog instrumenta Tanita vage Jovana je imala uvid u procentualni sadržaj masti u strukturi tijela, kao i segmentnu analizu procenta masti, (procenat masti u lijevoj i desnoj ruci, kao i procenat masti u lijevoj i desnoj nozi. Na osnovu dodatnog softvera koji dijagnostički centar takođe posjeduje, dobijene su i informacije o procentualnim vrijednostima mišićne i koštane mase, kao i parametrima metabolizma. Osim navedenih karakteristika, crnogorska džudistkinja je testirana i na Podoskopu, instrumentu za plantarnu analizu stopala. Navedena mjerenja su realizovali mr Marija Bubanja i mr Ivan Vasiljević, i saopštili da će nastaviti sa proširenjem aktivnosti Dijagnostičkog centra i baze sportista koji su stipendirani od strane Crnogorskog olimpijskog komiteta.

Image