Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, 29.08.2020

Smjernice za polaganje prijemnog ispita za master studijeX

Image

Za sve nejasnoće u vezi sa prijemnim ispitom i literaturom studenti se mogu obratiti prodekanu za nastavu i šefu studijskih programa. Da bi student bio rangiran i potencijalno stekao pravo upisa, na prijemnom ispitu treba ostvariti 50 % predviđenih bodova.

 

O pravilima studiranja na master studijama, pravilniku o bližim uslovima, kriterijumu i postupku upisa, kao i o programima master studija i literaturi, studenti se mogu informisati na linkovima u prilogu.

 

Dokumenti

Broj posjeta : 764