Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, 27.09.2020

Pozdravna riječ dekana studentima prve godine Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje UCGObraćanje dekana studentima prve godine Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje

Dragi studenti,

Kako je akademskim kalendarom Univerziteta Crne Gore predviđeno, u ponedjeljak, 28. septembra 2020. godine, zvanično počinje nova školska godina. Tog dana, kako tradicija nalaže, uprava našeg fakulteta je trebala da organizuje svečani doček studenata prve godine i poželi im dobrodošlicu. Međutim, kako nam dobro poznate epidemiološke okolnosti mnogo toga uskraćuju posljednjih mjeseci, na žalost, za razliku od svih prethodnih generacija, bićete prva generacija koja će biti uskraćena za svečani doček uživo i pozdravni govor ćete morati pročitati na sajtu fakulteta.

Na prvom mjestu bih istakao da mi je veliko zadovoljstvo što se interesovanje za naš fakultet nije smanjilo, i pored okolnosti koje nas okružuju. Ipak, za razliku od fakulteta na kojima dominira teorijska nastava, na našem fakultetu značajno mjesto zauzima praktična nastava koja sigurno sa ograničenjima koja su nas ponovo zadesila predstavlja veliki izazov kako za nastavnike i saradnike, tako i za studente, posebno vas koji ste na početku.

Stoga, zamolio bih Vas da pažljivo slijedite instrukcije svojih nastavnika i saradnika na pojedinačnim predmetima, i odmah odgovarate na postavljene obaveze kako biste što bolje držali korak sa nastavom koja će, na žalost svih nas krenuti virtuelno. Ipak, nadamo se da će se epidemiološke okolnosti brzo poboljšati, kao i da će se društvo u cjelini izboriti sa virusom koji je poremetio cjelokupan život na planeti, te da ćemo se vratiti dnevnoj rutini i aktivnostima koje su se normalno odvijale prije marta tekuće godine.

Do tog momenta je jako značajno da, što je moguće bolje, savladamo iskušenja koja su pred nama, u čemu nam je vaša angažovanost jako značajno, a dozvoliću sebi da se podsjetim na dobrobiti koje je svaki student, pored redovne nastave na fakultetu, imao prije pojave COVID-19, i koje će imati odmah po okončanju pandemije. Naime, naš fakultet je mlada ustanova, koja samostalno funkcioniše od 2008. godine; međutim, naša tradicija seže više od pola vijeka unazad i sve ono što smo postigli, rezultat je višedecenijskog rada, koji će se nastaviti i u godinama koje dolaze. Upravo iz tog razloga očekujemo da ćete se i vi uključiti na adekvatan način.

Studenti našeg fakulteta su vrlo aktivni kada su sportske aktivnosti i takmičenja na univerzitetu u pitanju, zatim su vrlo aktivni kada govorimo o studijskim boravcima, odnosno mobilnostima na partnerskih institucijama. Naši studenti se uključuju u projekte i naučna istraživanja koje sprovode njihovi nastavnici, te u niz drugih aktivnosti koji unaprjeđuju prepoznatljivost naše institucije na nacionalnom i međunarodnom planu. Iz svega navedenog, proizilazi da i od vas očekujemo značajno angažovanje kako u nastavnom procesu, tako i u vannastavnim aktivnostima, te očekujemo da budete za nijansu bolji od svih prethodnih generacija.

Ono što mogu da Vam obećam, jeste da ćemo se svim silama truditi da sa ovog fakulteta izađete kao izgrađene ličnosti, sa velikom količinom stručnog znanja koje će Vam omogućiti da se što bolje snađete u svijetu odraslih. Sa druge strane, neko od vas će ostati da radi na fakultetu, to će biti oni najbolji, a ja apelujem da već danas krenete da se borite za pozicije koje su određene za najbolje, jer ako ne krenete odmah, može se desiti da propustite dragocjeno vrijeme zbog kojeg nikada nećete sustići kolege koje su ozbiljno shvatile moje pozdravne riječi.

Sve u svemu, kako god se odlučite, u kom smjeru da krenete, znajte da ćete u svojim nastavnicima uvijek imati i prijatelje i savjetodavce, koji će pored vaših roditelja, i nastavnika tokom osnovnog i srednjeg školovanja igrati značajnu ulogu u vašem odrastanju i profesionalnom razvoju. Shvatite to, upravo tako kako sam naglasio, i budite slobodni da se obratiti za bilo koji problem koji se pojavi.

 

Želimo vam sve najbolje, puno znanja i uspjeha, ali ipak na prvom mjestu zdravlja.

Dobrodošli i srećno!

 

Dekan

Prof. dr Stevo Popović

 

Medijske objave:

https://www.portalanalitika.me/clanak/pozdravna-rijec-dekana-studentima-prve-godine-fakulteta-za-sport-i-fizicko-vaspitanje

 

Broj posjeta : 282