I N T E R N I P O Z I V
Na osnovu Odluke Rektora Univerziteta Crne Gore br. 01-3472 od 06. 10. 2022. godine Fakultet za sport i fizičko vaspitanje raspisuje

 

I N T E R N I  P O Z I V

Za angažovanje dva demonstratora u ljetnjem semestru studijske 2022/2023. godine

na  studijskim programima Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje

 

Angažovanje se vrši u ljetnjem semestru studijske 2022/2023. godine u trajanju od 3 mjeseca sa opterećenjem od 4 sata sedmično.

Izbor kandidata se vrši po konkurentskoj osnovi, prema ostvarenom srednjem uspjehu na prethodnim nivoima (godinama kod Integrisanih studija), a koji nijesu u radnom odnosu u statusu saradnika u nastavi.

Pravo prijavljivanja imaju studenti master (uključujući studente četvrte i pete godine integrisanih studija) ili doktorskih studija, a koji nijesu u radnom odnosu ili honorarno angažovani u statusu sartadnika u nastavi.

Sa izabranim kandidatima zaključiće se Ugovor o izvršenju posla sa pripadajućom nadoknadom u bruto iznosu od 200,00€ za svaki mjesec angažovanja.

Nakon izvršenog posla demonstratoru se izdaje Uvjerenje o izvršenom poslu na našem i engleskom jeziku.

Prijave se podnose na arhivi Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću zaključno sa 03.02.2023.godine.

Uz prijavu se dostavlja potvrda o studiranju i prosjek ocjena ostvaren na prethodnom nivou studija odnosno prethodnim godinama studiranja kod integrisanih studija.

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.