Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, 11.10.2018

Obavještenje o odbrani doktorske disertacije – mr Bahri Gjinovci 

 

 

UNIVERZITET CRNE GORE
FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE

 

OBAVJEŠTAVA

 

javnost da će  kandidat mr Bahri Gjinovci javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: ''Efekti pliometrijskog trenažnog programa na morfološke karakteristike, bazično-motoričke sposobnosti i situaciono-motoričke sposobnosti odbojkašica’’, pred Komisijom u sastavu:

  1. dr Duško Bjelica, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje  Univerziteta Crne Gore, predsjednik
  2. dr Kemal Idrizović, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore, mentor
  3. dr Marin Ćorluka, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, član

Odbrana će se održati dana 22.10.2018.godine sa početkom u 10:30 časova, na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću.