Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, 10.07.2019

Rang lista kandidata za drugi upisni rok za studijski program Sportski novinari i treneriX

O B A V J E Š T E NJ E

STUDIJSKI PROGRAM – SPORTSKI NOVINARI I TRENERI

ZA  UPIS  PRIMLJENIH KANDIDATA  POTREBNO  JE PREDATI:

  • index
  • dva prijavna  lista (ŠV 20)
  • dvije fotografije
  • dokaz o uplati ličnog osiguranja kod osiguravajuće kuće po izboru

 

Upis će se obaviti 11. i 12. jula 2019. godine (četvrtak i petak). Kandidati koji ne obave upis u naznačenom roku smatraće se da su odustali od studija.

Dva kandidata sa studijskog programa Sportski novinari i treneri Đurović Branko i Milica Martinović su diskvalifikovani sa rang liste, shodno članu 17 stav 4 Pravila studiranja na osnovnim studijama.

 

FOTO GALERIJA

 

Image

Dokumenti

Broj posjeta : 890